Sto lat Niepodległej

08.11.2018, 20:32

scr

Przed stu laty nasza Ojczyzna - Polska, odzyskała niepodległość po długim okresie utraty swojej suwerenności. Tylko wysiłkowi naszych przodków, na różnych polach, zarówno tych związanych z walką zbrojną ale i tych odwołujących się do idei pracy pozytywistycznej zawdzięczamy powrót na mapę Europy jako państwa niepodległego i suwerennego.

Niepodległość, którą przyniósł rok 1918, jak pokazała historia, nie była dana nam raz na zawsze. Jeszcze przed 1989 rokiem, obchodzenie tej rocznicy było wręcz zakazane. Piszę o tym, bo dla Was uczniów naszej szkoły, urodzonych w ostatnich latach XX i pierwszych XXI wieku, wolność jest stanem naturalnym i oczywistym, podobnie jak nasze miejsce we wspólnocie wolnych państw europejskich.

Celebrując stulecie odzyskania niepodległości, życzę Wam, by Waszemu pokoleniu zawsze towarzyszyła wolność i suwerenność, a Wasz patriotyzm by mierzył się codzienną twórcza pracą dla Niepodległej!

Mariusz Potasz