PRZETARG

20.10.2008, 10:40

Stalowa Wola, dnia 20.10.2008
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
37-450 STALOWA WOLA
UL. STASZICA 5

ZSO /141/224/10/2008

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, ul. Staszica 5 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa wyposażenia hali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Stalowej Woli, ul. Staszica5„

wybrano ofertę nr 4 firmy:

„Best Sport-Pro” sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5, 34-330 Żywiec, cena oferty (brutto) – 94.916,00 zł

Na podstawie określonych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo spośród ofert podlegających ocenie.

Załączniki:

  1. zbiorcze zestawienie ofert – druk ZP-12
  2. streszczenie oceny i porównania ofert – druk ZP-21

DYREKTOR SZKOŁY - Mariusz Potasz