Program pomocy wybitnie zdolnym uczniom

26.05.2017, 09:38

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oferuje w swoim programie pomoc merytoryczną wybitnie zdolnym uczniom. Daje wybranym uczniom możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowanych i prowadzonych specjalnie dla nich przez pracowników najlepszych polskich uniwersytetów i placówek Polskiej Akademii Nauk. Warsztaty, obozy, seminaria, staże badawcze organizowane przez Fundusz dają szansę kontaktu z wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin wiedzy oraz samodzielnej pracy nad wybranymi problemami badawczymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu laboratoryjnego.

Program jest adresowany do tych uczniów, którzy pragną rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a w szkole i najbliższym otoczeniu nie znajdują wyzwań na miarę swoich możliwości. Podczas kwalifikacji Fundusz bierze pod uwagę przede wszystkim wyniki własnej pracy uczniów (w tym prace badawcze, opisy eksperymentów lub rozwiązania zadań, próby literackie itp.), a także osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (choć ich posiadanie nie jest warunkiem koniecznym).

Rekrutacja 2017 - wnioski o pomoc Funduszu można składać on - line do końca czerwca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.fundusz.org lub w poradniku on - line www.fundusz.org/rekrutacja