PROGRAM "SZKOŁA DLA RODZICÓW"

05.09.2017, 19:43

Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w programie „Szkoła dla Rodziców”, którego celem jest wsparcie rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Uczestnicy nabędą wiedzę o metodach wychowawczych niezbędnych w relacji z dorastającym dzieckiem. Poznają m.in. jak: motywować, zachęcać do współpracy i samodzielności, dowartościowywać swoje dziecko, co stosować zamiast kar oraz będą mieć możliwość wymiany doświadczeń z osobami, które borykają się z podobnymi trudnościami.
Szkolenie realizowane będzie w formie warsztatów psychologicznych i metodami aktywnymi.
Zajęcia zaczynają się 16.09.2017 /sobota/ o godz. 9.00 w Monarze.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 13.09.2017r.

Więcej informacji udziela p. Iwona Sodomir – psycholog .
Kontakt: e-mail: isodomir@loken.pl; tel. 158426945