Nasz uczeń w Olimpiadzie Astronomicznej

04.01.2019, 10:02

scr

Z ogromną dumą informujemy, że nasz uczeń Damian Beszczyński z klasy 3a został zakwalifikowany jako jeden z 67 uczniów w Polsce do drugiego etapu Olimpiady Astronomicznej.
Damian jest uczniem p. Jolanty Wołcz i jako kolejny po dziesięciu latach przerwy w sukcesach naszych uczniów dołączył do grona naszych uczniów odnoszących sukcesy w prestiżowej Olimpiadzie Astronomicznej.

Olimpiada przebiega w trzech etapach. Zadania zawodów I stopnia (szkolnych) są rozwiązywane w warunkach pracy domowej. Zadania zawodów II i III stopnia mają charakter pracy samodzielnej (pod kontrolą i w ograniczonym czasie).

Zawody finałowe odbywają się w Planetarium Śląskim. Jednym z zadań zawodów centralnych jest przeprowadzenie samodzielnej obserwacji astronomicznej, jeśli pozwala na to pogoda. Wśród zadań finałowych znajduje się też zadanie sprawdzające znajomość wyglądu nieba, rozwiązywane pod sztucznym niebem planetarium.

Tematyka olimpiady wiąże ze sobą astronomię, fizykę i astronomiczne aspekty geografii. Często nawiązuje do najnowszych wydarzeń astronomicznych. Duża liczba zadań rachunkowych wymaga od uczestnika dobrego opanowania warsztatu matematycznego.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW