Dokumenty szkolne

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

Informacje o PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH można przeglądnąć tutaj

Wykaz podęczników dla klas pierwszych 2018_19

Wielkość: 315071 b, typ: pdf, nazwa: klasy12018.pdf

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Informujemy, że we wrześniu w naszej szkole odbędzie się kiermasz używanych podręczników.
*Uwaga! W przypadku kilku tytułów podręczników - podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW wersja do wydruku tutaj

Organizacja roku szkolnego

Wielkość: 407778 b, typ: pdf, nazwa: organizacja2018_19.pdf

Organizacja roku szkolnego 2018/19

Kalendarz uroczystości

Wielkość: 340135 b, typ: pdf, nazwa: kalendarz2018_19.pdf

Kalendarz imprez i uroczystości w roku szkolnym 2018/19

DODATKOWE DNI WOLNE W ROKU SZKOLNYM

Wielkość: 374448 b, typ: pdf, nazwa: dodatkowe__dni_2018_19.pdf

Dodatkowe wolne dni w roku szkolnym 2018/2019

Statut szkoły 2015

Wielkość: 546491 b, typ: pdf, nazwa: statut2015.pdf

Statut LO im. KEN ze zmianami z 31.08.2015 r.

WSO z 2016

Wielkość: 507550 b, typ: pdf, nazwa: wso2016.pdf

31 sierpnia 2016 r. zostały wprowadzone zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami i z pełną wersją WSO, która została opublikowana niżej.

§ 7 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „Średnia ocen ( wg powyższej skali) uzyskana z danego przedmiotu nie jest decydującym i jedynym kryterium ustalenia klasyfikacyjnej oceny śródrocznej (rocznej).”

Dodano w § 7 ust.6 pkt. 1 w brzmieniu: „Uczeń, któremu w drugim semestrze zaproponowano na miesiąc przed klasyfikacją radą pedagogiczną ocenę niedostateczną, zobowiązany jest do zaliczenia drugiego semestru w terminie i na zasadach ustalonych
z nauczycielem ale nie później niż 3 dni przed klasyfikacją radą pedagogiczną.”

Wewnątrzszkolny System Oceniania ze zmianami z 31.08.2016 r.

Ocena z zachowania

Wielkość: 224062 b, typ: pdf, nazwa: zachowanie_2011.pdf

Kryteria brane pod uwagę podczas wystawiania oceny z zachowania

Zasady organizowania wycieczek

Wielkość: 127062 b, typ: pdf, nazwa: zasady_organizowania_wycieczek_dla_uczni__w.pdf

Zasady organizowania wycieczek
dla uczniów
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Stalowej Woli ul. Staszica 5

Groby nauczycieli LO im. KEN

Wielkość: 328034 b, typ: pdf, nazwa: mapa_cmentarza__2012.pdf

1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, dzień pamięci o tych, których nie ma już wśród nas.
Dla tych wszystkich, którzy chcieliby uczcić pamięć zmarłych pracowników i nauczycieli naszej szkoły zamieszczamy PLAN CMENTARZA z zaznaczoną lokalizacją ich grobów oraz informację dotyczącą
miejsca pochówku.

WZORY DOKUMENTÓW

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

WF - prośba rodzica o zwolnienie z zajęć

WDŻ - rezygnacja rodzica dziecka z udziału w zajęciach

Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje religii, etyki

Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć komputerowych i/lub informatyki

Oświadczenie w sprawie uczęszczania na lekcje religii,etyki