Informacje

  • ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
    im. Komisji Edukacji Narodowej
    37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 5
  • tel. (0-15) 842-69-45
  • fax 842-04-79
  • NIP: 865-11-62-877
  • E-mail: liceum@loken.pl
  • WWW: www.loken.pl

Organem prowadzącym LO im. KEN jest powiat stalowowolski.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie