RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

10.04.2019, 05:55

scr

Strajk nauczycieli nie jest aktem politycznym – najlepiej świadczy o tym sytuacja w naszej szkole - Liceum im. KEN - gdzie zdecydowana większość protestujących nauczycieli nie należy do żadnego związku zawodowego ( na 62 osoby zatrudnione tylko dwie należą do ZNP). Przyłączyliśmy się do akcji protestacyjnej, ponieważ mamy dosyć poniżania i manipulacji. Walczymy nie tylko o godne zarobki, ale przede wszystkim o przyszłość polskiej edukacji.

Część z nas ma dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, także w ósmej klasie szkoły podstawowej, trzeciej gimnazjum i trzeciej liceum – również martwimy się o ich przyszłość, o to, żeby uczyli się od ludzi, którzy lubią swoją pracę i wykonują ją z pasją. Którzy będą przekazywać nie tylko wiedzę, ale także uczyć podstawowych, uniwersalnych wartości. Podczas strajku my również musimy zapewnić opiekę naszym dzieciom, sami przychodzimy do pracy ze świadomością, że nie otrzymujemy wynagrodzenia. Dla nas to również była trudna decyzja.

Obecna sytuacja w oświacie nie wynika z naszego protestu, to protest jest wynikiem eksperymentu na nas, na uczniach i ich rodzicach. Nie zgadzamy się z takim podejściem do szkoły. Uważamy, że przesunięcie terminów egzaminów byłoby korzystne dla uczniów, nie musieliby ich zdawać w atmosferze napięcia i niepewności.

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Nasze działania nie są wymierzone przeciwko Wam! Rozumiemy Wasze problemy z organizacją czasu dla swoich dzieci, ale zmiany w życiu są konieczne, przyczyniają się bowiem do naszego rozwoju. Jako nauczyciele patrzymy na szkołę z szerszej perspektywy – jeśli chcemy nauczać dzieci i młodzież szacunku i empatii do drugiego człowieka, okażmy szacunek i empatię w stosunku do nauczyciela.

Dziękujemy uczniom za wsparcie!
NAUCZYCIELE