WIADOMOŚĆ DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

17.04.2019, 10:03

Strajkujący nauczyciele LO im. KEN informują, że mimo trwającej akcji protestacyjnej, klasyfikacja klas trzecich odbędzie się.
Dyrekcja i Nauczyciele