Studia w Skandynawii i Wielkiej Brytanii

07.11.2018, 07:52

Jutro. tj. 08.11.2018 r. o godz. 11.50 w sali 48 odbędzie się spotkanie z pracownikami Stowarzyszenia oferującymi bezpłatną pomoc przy wyborze odpowiedniego kraju, uczelni i kierunku studiów, a także zebraniu wszystkich dokumentów i przygotowaniu aplikacji. Stowarzyszenie głównie zajmuje się studiami w Skandynawii i Wielkiej Brytanii.

Na spotkanie zapraszamy uczniów klasy 3e i 3g oraz uczniów pragnących zdobywać wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wyższych(po wcześniejszym zgłoszeniu swojego udziału wychowawcy klasy).