Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty.

Komunikat w sprawie odbioru świadectw maturalnych i przekazania wyników

Data: 29.06.2010

Wydawanie świadectw dojrzałości i ich odpisów absolwentom odbędzie się 30 czerwca od godz. 9.00 w sali 12.
Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie upoważnienie maturzysty z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od tego terminu, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane wyniki punkty wraz z przypomnieniem treści zadań egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów. Mogą także zobaczyć swój wynik na tle wyników swojej szkoły, gminy, powiatu i całego województwa.
Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą numeru PESEL oraz hasła, które absolwenci otrzymali w szkole. W przypadku zgubienia hasła nowe hasło wydaje dyrektor szkoły.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dzisiaj Wstępną informację o wynikach egzaminu maturalnego 2010

Zakończenie roku szkolnego

Data: 24.06.2010

Z okazji zakończenia roku szkolnego 2009/2010 wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Podczas wakacji zapraszamy na zajęcia ze studentką uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych - Emily Pereira

DYREKCJA SZKOŁY

Wakacje z Angielskim

Data: 23.06.2010

WAKACJE Z ANGIELSKIM - 5 LIPCA - 13 SIERPNIA 2010.

W naszej szkole po raz szósty organizowane są warsztaty językowe ze studentami z USA. W programie amerykańskiej Fundacji Uniwersytetu Harvarda bierze udział tylko kilka szkół w Polsce, w tym już od 6 lat nasze liceum! Szczegółowy harmonogram zajęć z native speakerem podany jest w gablocie szkolnej i na stronie www.loken.pl. Kandydaci do klas pierwszych, którzy zostali przyjęci do naszej szkoły, mogą również zapisać się w sekretariacie szkoły na w/w warsztaty.
Warsztaty będzie prowadzić pani: Emily Pereira, studentka uniwersytetu Harvarda w Stanach Zjednoczonych.
Osoby, które jeszcze nie zapisały się na zajęcia, a chciałyby w nich uczestniczyć, mogą zapisywać się w sekretariacie szkoły. Podział na grupy może zostać zmodyfikowany po rozpoczęciu zajęć.

WARSZTATY SĄ NIEODPŁATNE !

Harmongram zajęć
Podział na grupy

Zapraszamy do udziału w zajęciach !!! Nie zmarnuj ogromnej szansy !!!

Matura z języka polskiego 2010/2011

Data: 21.06.2010

Przypominamy, że wykaz tematów do matury ustnej z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011 w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Stalowej Woli został opublikowany w zakładce Uczniowie-pliki.

NIE ZAGUBIĆ TALENTU

Data: 21.06.2010

„NIE ZAGUBIĆ TALENTU”
PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

Informujemy, że 30 czerwca mija termin składania wniosku o uzyskanie stypendium dla ucznia posiadającego szczególne osiągnięcia w jednej dziedzinie wiedzy, a w szczególności w zakresie nauk humanistycznych bądź uzdolnionego w jednej dziedzinie sztuki.
Stypendium może być przyznane uczniowi, którego zainteresowania wykraczają poza szkolny program i który może poszczycić się znaczącymi i udokumentowanymi osiągnięciami edukacyjnymi, naukowymi lub artystycznymi.
Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach (np.: konkursach, festiwalach, turniejach itp.).
Stypendium może być udzielone uczniowi, który udokumentuje uzyskane osiągnięcia.
Przy ocenie kandydata ubiegającego się o stypendium będzie brana pod uwagę sytuacja rodzinna ucznia (np. rodzina niepełna – brak ojca, matki, obojga rodziców, rodzina wielodzietna, wychowywanie się w domu dziecka, ciężka, przewlekła choroba w rodzinie).
Uczniom otrzymującym stypendia, za te same osiągnięcia finansowane z innych źródeł, stypendium nie przysługuje
Stypendia - z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły, wychowawca lub inny nauczyciel prowadzący, rodzice, opiekunowie prawni, uczeń pełnoletni. Wniosek o przyznanie stypendium winien być sporządzony na formularzu.

Więcej informacji na temat stypendium TUTAJ

Pogrążeni w głębokim smutku

Data: 18.06.2010

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 17czerwca, przeżywszy lat 78, odeszła od nas wieloletnia nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. KEN ś.p. Rozalia Durda.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 21 czerwca 2010 roku (poniedziałek) o godzinie 13:30, wyprowadzeniem z Kaplicy Cmentarnej w Stalowej Woli do Kaplicy Kościoła Trójcy Przenajświętszej, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta Żałobna.

Pogrążeni w smutku
PRACOWNICY LO im. KEN

Fundusz stypendialny

Data: 17.06.2010

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” ogłasza Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dzieciom i młodzieży w roku szkolnym 2010/2011.
O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i szkół średnich, którzy łącznie spełniają poniższe warunki:
- mają średnią z przedmiotów na świadectwie z poprzedniego roku szkolnego 4,5 lub wyższą,
- wykazują się osiągnięciami szkolnymi i pozaszkolnymi (olimpiady, konkursy itp.) na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
- w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat.

Więcej informacji TUTAJ

Pogrążeni w głębokim smutku

Data: 15.06.2010

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14 czerwca, przeżywszy lat 81, odeszła od nas wieloletnia nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego im. KEN ś.p. Janina Gorczyca.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 16 czerwca 2010 roku (środa) o godzinie 12:00, wyprowadzeniem z Kaplicy Cmentarnej w Stalowej Woli do Kaplicy Kościoła Trójcy Przenajświętszej, gdzie zostanie odprawiona Msza Święta Żałobna.

Pogrążeni w smutku
PRACOWNICY LO im. KEN

Konkurs Języka Angielskiego ''FOX''

Data: 01.06.2010

W kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX , która odbyła się w marcu 2010 roku nasi uczniowie uzyskali dobre i bardzo dobre wyniki.
Bardzo dobrymi notami mogą poszczycić się:
Izabela Zwolak 2c, Karolina Nieradka 2a
Dobre wyniki uzyskali:
Anna Bush 2j , Rafał Dudziak 2i ,Szymon Paterek 2a,
Anna Rybak 2i i Przemysław Rząd 1a
Gratulujemy uzyskanych wyników. Nagrody i dyplomy wręczone zostaną podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Udział w sprzątaniu terenów objętych powodzą

Data: 01.06.2010

Wolontariat szkolny współpracujący ze Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” proponuje młodym ludziom – uczniom naszej szkoły udział w sprzątaniu terenów objętych powodzą.
Sprzątanie jest zaplanowane na piątek 04.06.2010 r. Zainteresowanych uczniów naszej szkoły (chłopców) prosimy o zgłaszanie się jutro do psychologa szkolnego
Iwony Sodomir w godzinach 12.00-16.00.

Warunkiem podjęcia pracy jest przedstawienie pisemnej zgody rodziców na udział w niniejszej akcji.

1 ... 94 95 96 97 98