Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty.

Informacje w sprawie akcji protestacyjnej w dniu 08.04.2019 r.

Data: 07.04.2019

W związku z informacjami podanymi w mediach o rozpoczęciu akcji strajkowej w dniu 08.04 2019 r., istnieje realna możliwość, że w dniu jutrzejszym nauczyciele naszej szkoły zgodnie z wynikami referendum przystąpią do akcji protestacyjnej. W takim wypadku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od dnia 08.04.2019 r. zostaną zawieszone. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły w miarę możliwości zostaną objęci opieką.
Mariusz Potasz

Próbne matura z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów klas drugich

Data: 04.04.2019

Jak już wcześniej informowaliśmy we wtorek 09.04.2019 r. od godz. 8.45 do 9.45 planujemy przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów wszystkich klas drugich.

Prosimy o sprawdzenie przydziału sal TUTAJ

Próbne matura z matematyki na poziomie podstawowym dla klas maturalnych

Data: 04.04.2019

Jak już wcześniej informowaliśmy we wtorek 09.04.2019 r. od godz. 7.30 do 10.20 planujemy przeprowadzenie próbnych egzaminów maturalnych z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów klas 3b, 3h, 3i oraz wybranych uczniów z pozostałych klas maturalnych.

Sala 36 klasa 3A,3E
Sala 51 klasa 3H,3I,3G
Sala 38 Klasa 3D,3F
Sala 40 Klasa 3B
Sala 48 Klasa 3I
Sala 37 Klasa 3H

Komunikat dotyczący akcji protestacyjnej

Data: 04.04.2019

W związku z planowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego ogólnopolską akcją strajkową oraz wynikami przeprowadzonego w szkole referendum, informuję Państwa Rodziców oraz Uczniów naszej szkoły, że istnieje realna możliwość zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych od dnia 08.04.2019 r. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły będą objęci opieką. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować wszystkich zainteresowanych poprzez wiadomości wysłane za pomocą dziennika elektronicznego i informacje umieszczane na głównej stronie internetowej szkoły.
Mariusz Potasz

Wycieczka do Szkocji

Data: 26.03.2019

W przyszłym roku szkolnym planowana jest kolejna wycieczka do Szkocji. Termin wycieczki WRZESIEŃ 2019, cena wycieczki obejmuje przelot, dojazd do lotniska oraz 6 noclegów i zwiedzanie ciekawych miejsc w Szkocji.

Więcej informacji i zapisy u P. Katarzyny Geraghty. Zapisy do końca marca 2019.

Kangur Matematyczny 2019

Data: 18.03.2019

Kangur Matematyczny 2019 odbędzie się dnia 21 marca (czwartek) o godz. 8.45.

Lista uczestników znajduje się przy wejściu do sali 19, w której odbędzie się konkurs.

Zajęcia z matematyki dla maturzystów

Data: 01.03.2019

Już po raz trzeci Wydział Mechaniczno-Technologiczny w Stalowej Woli
organizuje bezpłatne zajęcia z matematyki dla maturzystów. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://wmt.prz.edu.pl/aktualnosci/zajecia-z-matematyki-dla-maturzystow-2019-127.html

Dla 8-klasisty

Data: 24.02.2019

Informacja dla uczniów klas VIII pragnących skorzystać z oferty edukacyjnej Szkoły

Lista przedmiotów i ilości godzin z poszczególnych przedmiotów rozszerzonych w kolejnych klasach I, II, III i IV Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli
na rok szkolny 2019/2020

Pobierz w pliku w PDF

Dodatkowe informacje w zakładce "Dla 8-klasisty"

Ostatnie pożegnanie Andrzeja Kielara

Data: 05.02.2019

scr

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego nauczyciela naszej szkoły - Pana Andrzeja Kielara.

Pan Andrzej Kielar urodził się 70 lat temu w Turzym Polu w powiecie brzozowskim. Po ukończeniu szkoły średniej i zdaniu egzaminu maturalnego podjął studia na wydziale filologicznym w zakresie filologii rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Po zakończeniu studiów podjął swoją pierwszą pracę w charakterze nauczyciela języka rosyjskiego w naszym liceum w 1972 r. Naszej szkole pozostał wierny przez wszystkie lata swojej zawodowej pracy. Pan Andrzej Kielar szybko stał się nauczycielem bardzo cenionym w lokalnym środowisku. Należał do nauczycieli obdarzonych ogromną wiedzą merytoryczną ale też dorównywał tej wiedzy talent pedagogiczny. Jego lekcje cechował doskonały warsztat. Potrafił nauczyć zawiłości języka rosyjskiego ale i konsekwentnie egzekwował od uczniów przekazaną wiedzę. Był pasjonatem języka i kultury rosyjskiej. Niejeden jego uczeń do dnia dzisiejszego potrafi zapewne zaśpiewać przynajmniej fragmenty pieśni Bułata Okudżawy czy innych popularnych twórców, których uczył z pasją śpiewać na swoich lekcjach. Był nauczycielem wymagającym i konsekwentnym, ale też obdarzonym niezwykłym poczuciem humoru i po prostu ludzką dobrocią. Cechą nadrzędną jednak jego osobowości była uczciwość, którą starał się przekazywać kolejnym pokoleniom uczniów. Sam był człowiekiem uczciwym i pryncypialnym w zachowaniu i tego wymagał od innych. Niemal przez cały okres swojej kariery zawodowej kształcił się m. in. na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie, Instytucie Pedagogiki w Kijowie, Instytucie Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie i Instytucie Gorkiego również w Moskwie. Potwierdzeniem, ogromnej wiedzy i talentów pedagogicznych były sukcesy aż 12 Jego uczniów w olimpiadzie języka rosyjskiego, której zostali finalistami. Za swoje zasługi i sukcesy zawodowe został nagrodzony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, aż trzykrotnie Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania, licznymi nagrodami dyrektora szkoły.
W 2004 r. Pan Andrzej Kielar przeszedł po 32 latach pracy na emeryturę na zawsze pozostając przyjacielem naszej szkoły.


Andrzej Kielar na zawsze zapisał się w dziejach Liceum Ogólnokształcącego im. KEN i wszystkich tych, których spotkał na swojej drodze, bo jak napisała Wisława Szymborska „umarłych wieczność dotąd trwa, póki pamięcią się im płaci”.

Żegnamy Andrzeja Kielara w imieniu zarówno uczniów, których uczył jak i jego koleżanek i kolegów nauczycieli.

Dyrekcja, Nauczyciele, Społeczność
LO im. KEN w Stalowej Woli.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie 07.02.2019 r. o godz. 13.30 na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli.

Przygotowania do studniówki ZAMIENNIK SAL

Data: 05.02.2019

W związku z przygotowaniami do studniówki oraz VII DKMS - WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE prosimy o sprawdzenie zamiennika sal na środę, czwartek i piątek TUTAJ

Zamiennik dotyczy sal:2,19,20,23,24,32,39,42,46,48.

1 2 3 4 5 6 ... 102