Informacje w sprawie akcji protestacyjnej w dniu 08.04.2019 r.

07.04.2019, 18:10

W związku z informacjami podanymi w mediach o rozpoczęciu akcji strajkowej w dniu 08.04 2019 r., istnieje realna możliwość, że w dniu jutrzejszym nauczyciele naszej szkoły zgodnie z wynikami referendum przystąpią do akcji protestacyjnej. W takim wypadku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze od dnia 08.04.2019 r. zostaną zawieszone. Uczniowie, którzy przyjdą do szkoły w miarę możliwości zostaną objęci opieką.
Mariusz Potasz