Deklaracja maturalna 2020

24.09.2019, 04:19

Zbliża się termin składania deklaracji maturalnych dla uczniów przystępujących do matury w maju 2020 r. Deklaracje maturalne należy pobrać ze strony https://www.vulcan.edu.pl/programy/matury-optivum-50. Wypełnić (stosując zasadę pisowni „Jak Nazwy Własne”), wydrukować dwustronnie w dwóch egzemplarzach. Obydwa egzemplarze deklaracji podpisać czytelnie (w punktach deklaracja wstępna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych) Wydrukowane deklaracje (2 egzemplarze) wraz z wersją elektroniczną tej deklaracji, podpisaną nazwiskiem i imieniem oraz klasą(np. Kowalski Jan - 3A)należy przekazać wybranemu podczas spotkania przedstawicielowi klasy, do dnia 26 września 2018 r. Przedstawiciel klasy składa wszystkie deklaracje do sekretariatu szkoły. Do 27 września 2019 r. do godziny 12:00.

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej w zakładce Matura.