Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Nasza szkoła w październiku 2018 roku świętowała jubileusz 80-lecia istnienia.

Informacje o naszym Jubileuszu znajdują się na stronie
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO lub w zakładce Jubileusz 80-lecia LO

Szkoła po wakacjach

Data: 28.08.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Wakacje nieuchronnie zbliżają się do końca. Drugiego września o godzinie 10.30 na hali sportowej uroczyście rozpoczniemy kolejny rok szkolny w naszym Liceum.

Mijające wakacje były dla nas czasem intensywnych przygotowań do nowego roku szkolnego. Będzie to rok inny niż zwykle, bowiem po raz pierwszy w murach szkoły przywitamy uczniów klas pierwszych, absolwentów zarówno gimnazjów jak i szkół podstawowych. Mimo, że klas pierwszych będzie aż 14, to nie wpłynie to znacząco na wydłużenie pobytu uczniów w szkole. Uczyć będziemy jak dotychczas na jednej zmianie. Ostatnie lekcje będą się kończyć dla większości klas o godz. 14.30 lub 15.15 a tylko nieliczne o godz. 16.05.

Niecierpliwie czekamy na rozpoczęcie nowego roku szkolnego!
Do zobaczenia w poniedziałek!
Mariusz Potasz

Kiermasz podręczników 2019

Data: 27.08.2019, Kategoria: Ogłoszenia

W czwartek, piątek (05,06.09), poniedziałek i wtorek (09,10.09.2019 r.) na przerwach odbędzie się w naszej szkole kiermasz podręczników używanych dla uczniów klas po szkole gimnazjalnej.

Sprzedających i kupujących zapraszamy na salę gimnastyczna żeńską od 9.00 do 13.30.
Wykaz obowiązujących podręczników jest opublikowany na naszej stronie internetowej

Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy o szczególną uwagę przy wyborze kupowanego podręcznika. W przypadku kilku propozycji podręczników z języków obcych właściwy podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/20

Data: 23.08.2019, Kategoria: Uroczystości

Serdecznie zapraszamy uczniów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się w poniedziałek 02 września o godz. 10.30 na hali gimnastycznej.

Msza święta z okazji rozpoczęcia nauki odbędzie się w Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli o godz. 9.00.

Ostatnie pożegnanie

Data: 12.08.2019, Kategoria: Ogłoszenia

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci"

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego byłego pracownika Pani Ewy Kogut. Pani Ewa Kogut nieprzerwanie w latach 1974-2005 łączyła obowiązki sekretarza szkoły i kadrowej. Obdarzona była dużym poczuciem humoru i życzliwością w kontaktach z nauczycielami, pracownikami administracyjnymi a przede wszystkim uczniami, którzy zawsze mogli liczyć na jej wsparcie i przychylność.
Ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w środę 14.08.2019 r. o godz. 13.30
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, absolwenci liceum.

Wyprawka szkolna 2019

Data: 05.08.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2019.1342), Prezydent Miasta Stalowej Woli zarządzeniem Nr 236/2019 z dnia 02 sierpnia 2019 r. ustalił termin do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 09 września 2019 r.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat "Wyprawki szkolnej" w roku szkolnym 2019/2020, Rozporządzeniem oraz pobranie wzoru wniosku.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych.

Data: 04.07.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do LO im. KEN będzie miało miejsce 5 lipca o godz. 09.00.
Listę zakwalifikowanych kandydatów do klas, będzie można sprawdzić na stronie internetowej https://podkarpacie.edu.com.pl
lub na opublikowanych listach w gablotach informacyjnych w naszej szkole (parter).

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym liceum, poprzez złożenie przez rodzica kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, od jutra tj. 05.07.2019 r. od godz. 10.00 do środy 10.07. 2019 r. do godz. 14.00

Kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji nie zostali przyjęci do naszej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji, mogą składać niezwłocznie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.
Gotowe druki odwołania są dostępne na naszej stronie Rekrutacja - pliki do pobrania

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 02.07.2019, Kategoria: Ogłoszenia

W czwartek 04.07.2019 roku będą wydawane maturzystom świadectwa maturalne w sali nr 12. Zapraszamy od godziny 8.00 do 15.00.
Przypominamy, że świadectwa można odbierać osobiście po okazaniu dowodu tożsamości.
Mariusz Potasz

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Data: 24.06.2019, Kategoria: Ogłoszenia

W zakładce DOKUMENTY SZKOLNE na naszej stronie internetowej został opublikowany spis podręczników na rok szk. 2019/20.

ZAŁĄCZNIK - LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS po gimnazjum
ZAŁĄCZNIK - LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS po podstawówce
Uwaga! W przypadku kilku tytułów podręczników - podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Wykaz podręczników dla klas drugich i trzecich został opublikowany w zakładce Dokumenty szkolne lub TUTAJ

Informujemy, że w pierwszym tygodniu września w naszej szkole odbędzie się kiermasz używanych podręczników dla uczniów po gimnazjum.

Stypendium rozpoczynających studia na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Data: 21.06.2019, Kategoria: Aktualności geograficzne

Dziekański Fundusz Stypendialny im. Ignacego Domeyki

Stypendium jest adresowane do wyróżniających się uczniów polskich szkół średnich, którzy planują rozpocząć studia na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendia skierowane są do uczniów, którzy spełniają łącznie następujące dwa kryteria:

ukończyli nie dawniej niż dwa lata przed ogłoszeniem konkursu szkołę średnią lub są w momencie ogłoszenia konkursu uczniami takiej szkoły;
byli laureatami albo finalistami stopnia centralnego ogólnopolskiej olimpiady geograficznej, matematycznej, fizycznej, chemicznej lub wiedzy ekonomicznej .

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości nieprzekraczającej 1000 zł miesięcznie, przyznawane na 10 miesięcy

Czas trwania naboru: do 30 czerwca 2019 r.
Więcej informacji TUTAJ

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 21.06.2019, Kategoria: Ogłoszenia

04 lipca od godz. 8.15 w sali 12 absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 05 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pismo upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od tego terminu, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów.
Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

1 2 3 4 5 ... 239