Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Nasza szkoła w 2018 roku świętuje jubileusz 80-lecia istnienia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO lub w zakładce Jubileusz 80-lecia LO

Warsztaty integracyjne dla uczniów pierwszych klas

Data: 09.09.2018, Kategoria: Ogłoszenia

Zgodnie z tradycją naszej szkoły po raz kolejny odbędą się Wyjazdowe integracyjne warsztaty dla uczniów pierwszych klas.

W tym roku warsztaty będą zorganizowane w dniach 13-20.09. 2018 r. w Rudzie (Bojanów).
13.09 - 1f
13.09 - 1g
17.09 - 1h
18.09 - 1e
18.09 - 1b
19.09 - 1d
19.09 - 1i
20.09 - 1a
20.09 - 1c

O szczegółach organizacji poinformują wychowawcy klas.

Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych

Data: 09.09.2018, Kategoria: Wydarzenia

W PIĄTEK 14.09.2018 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów wszystkich klas pierwszych z wychowawcami klas. Spotkanie rozpocznie się na sali gimnastycznej żeńskiej (wejście od strony parkingu).
Sale na spotkanie z wychowawcami można sprawdzić TUTAJ

Ze względu ograniczoną ilość miejsc parkingowych szkoły prosimy rodziców o parkowanie za budynkiem szkoły przy blokach na ulicy Staszica.

ZAPRASZAMY

Kolejny program "Szkoła dla Rodziców"

Data: 05.09.2018, Kategoria: Ogłoszenia

Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w programie „Szkoła dla Rodziców”, którego celem jest wsparcie rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Uczestnicy nabędą wiedzę o metodach wychowawczych niezbędnych w relacji z dorastającym dzieckiem. Poznają m.in. jak: motywować, zachęcać do współpracy i samodzielności, dowartościowywać swoje dziecko, co stosować zamiast kar oraz będą mieć możliwość wymiany doświadczeń
z osobami, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Szkolenie realizowane będzie w formie warsztatów psychologicznych i metodami aktywnymi.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 27.09.2018r.

Więcej informacji udziela p. Iwona Sodomir – psycholog .
Kontakt: e-mail: isodomir@loken.pl; tel. 158426945

Kiermasz podręczników 2018

Data: 03.09.2018, Kategoria: Ogłoszenia

W czwartek, piątek (06,07.09), poniedziałek i wtorek (10.11.09.2018 r.) na przerwach odbędzie się w naszej szkole kiermasz podręczników używanych.

Sprzedających i kupujących zapraszamy na salę gimnastyczna żeńską od 9.00 do 13.30.
Wykaz obowiązujących podręczników jest opublikowany na naszej stronie internetowej

Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy o szczególną uwagę przy wyborze kupowanego podręcznika. W przypadku kilku propozycji podręczników z języków obcych właściwy podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Za organizację kiermaszu odpowiada Parlament Szkolny oraz klasa 2b.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19

Data: 24.08.2018, Kategoria: Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy uczniów na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się w poniedziałek 03 września o godz. 10.30 na hali gimnastycznej.

Msza święta z okazji rozpoczęcia nauki odbędzie się w Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli o godz. 9.00.

Salę, w której odbędzie się spotkania z wychowawcą można sprawdzić TUTAJ

Lektorat języka chińskiego

Data: 03.08.2018, Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy,że zajęcia z nauki języka chińskiego i kultury Chin odbywać się będą w MBP od 1 sierpnia 2018 r.w dniach: wtorek,środa,czwartek w godz.15.30 do 17.10 jak również w czwartki od 12.50 do 14.30. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się we wskazanym terminie w MBP- uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

Nasza uczennica w gronie najlepszych maturzystów 2018

Data: 30.07.2018, Kategoria: Matury

Z dumą informujemy o wiadomości otrzymanej z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Dowiedzieliśmy się, że nasza uczennica Greta Steć, absolwentka klasy 3a, znalazła się wśród 15 najlepszych maturzystów 2018.

Wśród najlepszych absolwentów znaleźli się ci, którzy:

1. W tym roku szkolnym po raz pierwszy zdawali egzamin maturalny organizowany przez CKE/OKE.

2. Przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej albo uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej spośród olimpiad zawartych w wykazie ogłoszonym w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej, co jest równoznaczne ze zwolnieniem z przystępowania do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

3. Przystąpili do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.

4. Z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskali wynik co najmniej 90%, a z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskali wynik 100%.

Serdecznie gratulujemy Grecie i życzymy dalszych sukcesów

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/19

Data: 22.06.2018, Kategoria: Ogłoszenia

W zakładce DOKUMENTY SZKOLNE na naszej stronie internetowej został opublikowany spis podręczników na rok szk. 2018/19.

ZAŁĄCZNIK - LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS
Uwaga! W przypadku kilku tytułów podręczników - podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Wykaz podręczników dla klas drugich i trzecich został opublikowany w zakładce Dokumenty szkolne lub TUTAJ

Informujemy, że w pierwszym tygodniu września w naszej szkole odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

Wydawanie świadectw maturalnych 2018

Data: 20.06.2018, Kategoria: Ogłoszenia

03 lipca od godz. 8.15 w sali 12 absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 04 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pismo upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od tego terminu, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjune z poszczególnych przedmiotów.
Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18

Data: 20.06.2018, Kategoria: Wydarzenia

W piątek 22 czerwca o godz. 10.30 w hali gimnastycznej odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18.

Przed uroczystościami w szkole odbędzie się Msza Św. w Bazylice Mniejszej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. o godz. 9.00.

Po spotkaniu na hali gimnastycznej odbędzie się spotkanie
z wychowawcami w salach lekcyjnych.
Wykaz sal TUTAJ

1 2 3 4 5 ... 223