Strona główna

Witamy na oficjalnej stronie Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

V miejsce naszego liceum w rywalizacji sportowej!

Data: 21.10.2016, Kategoria: Ogłoszenia

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że nasza szkoła,Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Woli, zajęła najwyższe w historii rywalizacji sportowej szkół w ramach Licealiady, V miejsce w województwie, w roku szkolnym 2015/2016.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy mieli swój udział w tym sukcesie. Gratulujemy również nauczycielom wychowania fizycznego, którzy opiekowali się naszymi uczniami.
Dziękujemy też wiernym kibicom w tym "klubowi kibica" za wsparcie.

Nasz sukces jest tym większy, że w naszej szkole nie mamy klas sportowych a w pokonanym polu pozostawiliśmy wiele szkół z takimi właśnie klasami. Cieszymy się, że sukcesy sportowe uzupełniają osiągnięcia z olimpiad i konkursów przedmiotowych naszych uczniów.

GRATULUJEMY!

Tabela wyników uzyskanych przez naszych uczniów oraz klasyfikacja wojewódzka.

SPOT WYBORCZY KANDYDATA NA PRZEWODNICZĄCEGO PARLAMENTU SZKOLNEGO

Data: 18.10.2016, Kategoria: Ogłoszenia

Na prośbę Komitetu Wyborczego Przemysława Suduła, kandydata na przewodniczącego LOKEN, publikujemy i zachęcamy do obejrzenia jego spotu wyborczego.

Zapraszamy do oglądania TUTAJ

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Data: 18.10.2016, Kategoria: Konkursy

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności organizowana jest na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Celem Olimpiady jest m.in. popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, powinności obronnych władz samorządowych, instytucji i obywateli, promocja umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, szerzenie postaw patriotycznych, promocja edukacji obywatelskiej, doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących sytuacji w Polsce i na świecie.

Formularz rejestracyjny będzie dostępny dla uczniów do czwartku, 20 października na stronie: http://www.owobio.edu.pl

TEATR POLSKA

Data: 18.10.2016, Kategoria: Ogłoszenia

scr

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli znalazł się na trasie objazdu spektakli z ogólnopolskiego programu TEATR POLSKA.

Program TEATR POLSKA jest organizowany od 2009 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jego celem jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększenie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach Programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymują dofinansowanie prezentacji przedstawień w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego.

Cztery spektakle w Stalowej Woli zagrają teatry z Krakowa, Wrocławia oraz Lublina. W repertuarze znalazła się również propozycja dla najmłodszych. Każdego czeka prawdziwie teatralna uczta!

Najbliższe przedstawienia w MDK to:
4.11 / GODZ. 18.00 Preludium słowiańskie
Choreografia, reżyseria, scenografia i projekt projekcji: Agnieszka Glińska

14.11 / GODZ. 19.00 Znak Jonasza
Reżyseria: Paweł Passini

Próba Poloneza

Data: 13.10.2016, Kategoria: Ogłoszenia

Pierwsza Próba Poloneza dla uczestników Studniówki 2017 r. odbędzie się w sobotę 15.10.2016 r.o godz. 10.00. dla pierwszej grupy (klasy A,B,C,D)a o godz. 11.15 dla drugiej grupy (klasy E,F,G,H,I).
Próbę poprowadzi Pan Marek Zaremba.
WSZYSCY UCZESTNICY PRÓBY MUSZĄ MIEĆ OBOWIĄZKOWO OBUWIE ZAMIENNE. Brak w/w uniemożliwi wzięcie udziału w zajęciach.
Mariusz Potasz

Święto KEN

Data: 13.10.2016, Kategoria: Wydarzenia

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień 14 października co roku obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Jest to święto wszystkich ludzi, którzy związani są z pracą w oświacie.

Dla Nas nauczycieli, pracowników oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, jest to również święto naszego patrona, którego imię nosimy już od 1973 r. Święto to bowiem nawiązuje bezpośrednio do i osiągnięć instytucji powstałej w 1773 r., która pełniła wówczas rolę pierwszego tradycji ministerstwa oświaty.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracyjnym oraz uczniom życzę z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu sukcesów i satysfakcji z tego co przynosi nam życie.

Jednocześnie przypominam, że dzień 14. 10. 2016 r. zgodnie z zapisem Art. 74. Karty Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W związku z tym, szkoła organizuje od godz. 8.00-12.35 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których głównym tematem będą zagadnienia związane z historią KEN i naszej szkoły.

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Potasz

Wyjście klas III na spektakl teatralny

Data: 13.10.2016, Kategoria: Ogłoszenia

w środę 19.10.2016 r. zadeklarowane klasy III wezmą udział w spektaklu teatralnym „Ferdydurke”.

Spotkanie uczniów z opiekunem o godz. 8.10 przed SDK
Spektakl o godz. 8.30 w SDK ul. KEN
Uczniowie z opiekunami wracają 5 na lekcję (10.35)

klasa: opiekun:
3a - K.Zawadzki
3c - B.Długosz
3d - S.Stasiak
3e - A.Żarnowska
3g - P.Godek
3h - W.Mazurkiewicz
3i - A.Żywczyk

WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW

Data: 13.10.2016, Kategoria: Matury

„Czytanie tekstów ikonicznych”

Od poniedziałku 17.10.2016 r. rozpocznie się cykl warsztatów dla maturzystów mających na celu przygotowanie uczniów do matury ustnej z języka polskiego.

I SPOTKANIE 17.10.2016 r. w sali sala 48
8.00 – 9.40 - klasy A, C, H
9.50-11.40 - klasyB, D ,E
11. 50-13.30 F, G ,I

II SPOTKANIE 12.11.2016 r.-15.01.2017 r.
Warsztaty w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Malarstwo Małachowskiego - termin ustalą WYCHOWAWCY z pracownikiem Muzeum

III SPOTKANIE 06.03.2017 r. w sali sala 48

Konkurs plastyczno - scenograficzny "Sienkiewiczowskie żywe obrazy"

Data: 12.10.2016, Kategoria: Konkursy

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli oraz Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli zapraszają uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastyczno - scenograficznym "Sienkiewiczowskie żywe obrazy".

Przedmiotem konkursu jest zilustrowanie dowolnej sceny z utworu Henryka Sienkiewicza, która będzie żywym obrazem (żywy obraz - forma dramy o charakterze stop - klatki tworzona przy udziale ludzi przedstawiających postawą, mimiką daną scenę wśród zaplanowanej scenografii).
Prezentacja może być wykonana przez jednego lub grupę uczniów szkoły (max. 10 osób).

Szczegółowych informacji na temat w/w konkursu udziela pani Jolanta Kawa.

Święto szkoły

Data: 11.10.2016, Kategoria: Ogłoszenia

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dzień 14 października co roku obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej.
Jest to święto wszystkich ludzi, którzy związani są z pracą w oświacie.

Dla Nas nauczycieli, pracowników oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej, jest to również święto naszego patrona, którego imię nosimy już od 1973 r. Święto to bowiem nawiązuje bezpośrednio do i osiągnięć instytucji powstałej w 1773 r., która pełniła wówczas rolę pierwszego tradycji ministerstwa oświaty.

W związku z tym pragnę wszystkich nauczycieli i uczniów zaprosić na uroczystości związane z obchodami tego święta organizowane w naszej szkole, która odbędzie się 13.10.2016 r. o godz. 11.00. Przed uroczystością i po uroczystości lekcje w tym dniu będą odbywać się wg podziału godzin.

Jednocześnie przypominam, że dzień 14. 10. 2016 r. zgodnie z zapisem Art. 74. Karty Nauczyciela jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W związku z tym, szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, których głównym tematem będą zagadnienia związane z historią KEN i naszej szkoły.

Wszystkim nauczycielom, pracownikom administracyjnym oraz uczniom życzę z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu sukcesów i satysfakcji z tego co przynosi nam życie.

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Potasz

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Szkoły „Na uroczystościach i imprezach szkolnych oraz pozaszkolnych, organizowanych przez szkołę, obowiązuje odświętny strój."

1 2 3 4 ... 188