XXII Konkurs Wiedzy Biblijnej

26.01.2018, 09:56

Przypominamy o XXII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, którego pierwszy etap - szkolny odbędzie się 13 marca. Prosimy zgłaszać swój udział u katechetów. W obecnym roku obowiązuje znajomość trzech ksiąg biblijnych: Psalmów, List do Efezjan i List do Galatów:
Pobierz treść Pisma Świętego obejmującą wymagany zakres
https://okwb.com.pl/Konkurs_Biblijny_2017-2018.pdf

Szczegóły na temat konkursu można znaleźć na stronie okwb.pl