Informacja dotycząca wniosków o przyznanie stypendium

26.09.2018, 10:14

Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 został przedłużony do 28.09.2018 r.

Wniosek należy wypełnić w generatorze wniosków, zapisać i wysłać. Bezpośrednio po zapisaniu wniosku należy wniosek wydrukować. Ważne jest, aby wydrukować tuż po przesłaniu elektronicznym wniosku, ponieważ automatycznie jest generowany jego numer.

Wydrukowany wniosek z dokumentami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem należy złożyć w sekretariacie szkoły najpóźniej o godz. 12.00 w piątek 28.09.2018 r.