Wiadomość dla uczniów klas maturalnych i absolwentów poprawiających maturę

23.01.2018, 10:20

scr

Przypominamy, że ze względów organizacji pracy szkoły ewentualne zmiany w deklaracjach maturalnych należy dostarczyć do sekretariatu do 24. 01. 2018 r.

W miejscu przeznaczonym na identyfikator szkoły należy wpisać numer: 181801 - 1811A.

Uczniowie zmieniający deklarację proszeni są o pobranie i zapisanie odpowiedniego pliku umieszczonego na stronie CKE/OKE, naniesienie zmian i dostarczenie do sekretariatu:
- dwie wydrukowane i podpisane wersje papierowe
- zapisaną, dla całej klasy przez przewodniczącego klasy, na urządzeniu przenośnym np. pendrive tożsamą wersję deklaracji.

Absolwentów szkoły z poprzednich lat składających deklarację prosimy są o pobranie i zapisanie pliku umieszczonego na stronie CKE/OKE, wypełnienie deklaracji i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:
- wydrukowaną i podpisaną wersję papierową

Absolwentów szkoły, którzy zdawali MATURĘ W STAREJ FORMULE prosimy o pobranie odpowiedniego pliku opublikowanej na stronie OKE Kraków wypełnienie odpowiedniej deklaracji i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:

- wydrukowaną i podpisaną wersję papierową

Ostateczny termin składania deklaracji ogłoszony przez dyrektora CKE mija 07 lutego.