szkoła dla rodziców

03.04.2013, 15:14

Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w programie „Szkoła dla Rodziców”, którego celem jest wsparcie rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Uczestnicy nabędą wiedzę o metodach wychowawczych niezbędnych w relacji z dorastającym dzieckiem. Poznają m.in. jak: motywować, zachęcać do współpracy i samodzielności, dowartościowywać swoje dziecko, co stosować zamiast kar oraz będą mieć możliwość wymiany doświadczeń
z osobami, które borykają się z podobnymi trudnościami.
W programie udział może brać małżeństwo lub jedno z rodziców. Szkolenie realizowane będzie w formie warsztatów psychologicznych i metodami aktywnymi.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 17.09.2014r.

Więcej informacji udziela p. Iwona Sodomir – psycholog .
Kontakt: e-mail: isodomir@loken.pl; tel. 158426945

Artykuł dostępny jest na licencji:

Creative Commons: Uznanie autorstwa 2.0 Polska