Sukces naszych uczniów w Olimpiadzie Technicznej

04.01.2018, 18:24

scr

Z ogromną przyjemnością informujemy, że nasi uczniowie: Agata Bieleń z klasy 2g i Wojciech Gajda z klasy 2a zostali zakwalifikowani do okręgowego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest rozgrywana zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad MEN.

Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

-stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
-budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
-rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
-rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
-rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
-danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
-podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
-współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Opiekunem naukowym w/w uczniów jest p. Jolanta Wołcz