Studia w Anglii

19.04.2017, 10:11

Uczniów klas trzecich zainteresowanych studiami wyższymi w Anglii zapraszamy na spotkanie, jutro o godz. 8.55 w s. 49.
W spotkaniu mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie za zgodą nauczycieli, z którymi w tym czasie będą mieć lekcje.
Celem spotkania z zaproszonymi gośćmi będzie prezentacja możliwości studiowania (w tym finansowania)w Anglii.