ROK SZKOLNY 2017/2018 – NAJWIĘKSZE sukcesy uczniów

06.04.2018, 08:56

ROK SZKOLNY 2017/2018 – NAJWIĘKSZE sukcesy uczniów

Najbardziej prestiżowe olimpiady organizowane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych to olimpiady wpisane na listę OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH , którą ogłasza minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikowany przez MEN wykaz Olimpiad uprawnia finalistów i laureatów m.in. do: odpowiednio do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu; preferencyjne przyjmowanie laureatów i finalistów olimpiad na uczelnie wyższe ( na podstawie ogłoszonych przez uczelnie warunków rekrutacji). Olimpiady przedmiotowe są zazwyczaj trzystopniowe:
• Szkolne (I stopnia)
• Okręgowe (II stopnia)
• Centralne (II stopnia).
Wyniki olimpiad ogłoszonych przez MEN są brane pod uwagę w corocznym RANKINGU SZKÓŁ PODANGIMNAZJALNYCH prowadzonym przez Perspektywy.

W tym roku szkolnym aż 52 uczniów naszej szkoły brało udział w etapie okręgowym olimpiad ogłoszonych przez MEN. Jest to zdecydowanie największa grupa uczniów spośród innych stalowowolskich szkół średnich!

Z przyjemnością prezentujemy największe sukcesy odniesione przez uczniów naszej szkoły, którzy zostali dopuszczeni do centralnych- ogólnopolskich zawodów.

OLIMPIADA HISTORYCZNA
Dwóch uczniów naszej szkoły Damian Beszczyński (kl. II a) i Kacper Szeląg (kl. III h) wezmą udział w finale XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej.
Finał odbywa się w Gdańsku w dniach 6 - 9 kwietnia 2018 r.
Nauczycielką w/w uczniów jest Pani Ludmiła Drożewska.

OLIMPIADA GEOGRAFICZNA
Trzech naszych uczniów zostało zakwalifikowanych do zawodów finałowych XLIV Olimpiady Geograficznej:
Jakub Kołosiński Adam Tyszko i z klasy 1a, uczniowie p. Jolanty Biłogras
Piotr Godula z klasy 3a, uczeń p. Beaty Gazdy.

ZAWODY CENTRALNE (III stopnia) odbędą się od19 do 22 kwietnia 2018 r.

OLIMPIADA ARTYSTYCZNA
Magdalena Cichoń z klasy 3g i Sara Steć z klasy 1f
zakwalifikowały się do eliminacji centralnych XLII Olimpiady Artystycznej.

ELIMINACJE CENTRALNE (III stopnia) odbędą się od 16 do 19 kwietnia 2018 r.
Nauczycielką Magdy i Sary jest p.Jolanta Kawa.

OLIMPIADA WIEDZY TECHNICZNEJ
Wojciech Gajda z klasy 2a
został zakwalifikowani do centralnego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Finał odbywa się w Gdańsku w dniach 6 - 9 kwietnia 2018 r.
Opiekunem naukowym Wojtka jest p. Jolanta Wołcz

OLIMPIADA O DIAMENTOWY INDEKS AGH

Warto wspomnieć, że nasi uczniowie biorą licznie udział w trzystopniowej ogólnopolskiej olimpiadzie pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH” realizowana jest w zakresie pięciu przedmiotów: matematyki, informatyki, fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej. W tym roku szkolnym z fizyki i geografii na zawodach II stopnia (okręgowych) wzięło udział 28 uczniów. Do zawodów finałowych zostało zakwalifikowanych 5 uczniów.

Do centralnego etapu XI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2017/2018 z przedmiotu geografia z elementami geologii zakwalifikował się Piotr Godula z klasy 3a, uczeń p. Beaty Gazdy.
Czterech uczniów zakwalifikowało się do centralnego etapu XI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2017/2018 z przedmiotu fizyka.
Są to uczniowie:
z klasy 3a: Wojciech Korniak, Wojciech Habigier;
z klasy 2a: Wojciech Gajda, Damian Beszczyński.
Nauczycielką w/w uczniów jest p. Jolanta Wołcz
.

Finały odbyły się 17 marca 2018 r., ale nie znamy jeszcze wyników.