Próbna matura z Nową Erą 2017

22.12.2016, 08:44

Od środy 04.01.2017 r. do piątku 13.01.2017 r. odbędzie się w naszej szkolne próbna matura z Nową Erą.

LEKCJE W KLASACH I i II BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WG PODZIAŁU GODZIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTĘPSTW. PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAMIENNIKÓW SAL TUTAJ

Listy sal na kolejne dni można sprawdzić poniżej:
język niemiecki PP i PR
język angielski PR
język angielski PP
język hiszpański PP
język rosyjski PP
język polski PR
język polski PP
chemia PR
matematyka PR
matematyka PP
WOS PR
geografia PR
fizyka PR
historia PR
historia sztuki PR

Harmonogram egzaminów można sprawdzić TUTAJ

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.

Szczegóły dotyczące organizacji oraz listy sal z uczniami są wywieszone w gablocie na parterze.