Próba przed jubileuszem

10.10.2018, 14:56

W czwartek od godz. 9.50 do godz. 11.40 odbędzie się próba przebiegu całej uroczystości. Obecność wszystkich chórzystów i członków zespołu, uczniów obsługujących nagłośnienie i przedstawicieli pierwszych klas jest obowiązkowa.

W piątek od godz. 9.50 do godz. 11.40 odbędzie się próba w/w, a o godz. 11.40.odbędzie się próba generalna.