Olimpiada Cyfrowa

07.11.2017, 08:04

Fundacja Nowoczesna Polska pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej organizuje II edycję Olimpiady Cyfrowej.
W tym roku skupiono się na kreatywnym korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości.
Tym zagadnieniom zostanie poświęcona duża część zadań stawianych przed uczestnikami na każdym etapie.
Do 10 listopada trwa rejestracja kandydatów do Olimpiady Cyfrowej w naszej szkole Chętnych proszę o zgłaszanie się do nauczycieli informatyki.
Po zarejestrowaniu kandydatów pierwszy etap zmagań odbędzie się 23 listopada o godz. 10:00 w pracowni 35 i 49. Wtedy uruchomiony zostanie test on-line, do którego dostęp otrzymają wyłącznie zarejestrowane wcześniej osoby.
Lidia Panas-Pawłowska
Andrzej Wnuk