O Diamentowy Indeks AGH

12.10.2017, 06:11

Przypominamy o konieczności rejestracji uczestników trzystopniowej ogólnopolskiej olimpiady pod nazwą „O Diamentowy Indeks AGH”.

Olimpiada ta realizowana jest w zakresie pięciu przedmiotów: matematyki, informatyki,fizyki, chemii i geografii z elementami geologii. Laureaci olimpiady przyjmowani są na studia w AGH z pominięciem procedury rekrutacyjnej.

Terminy X Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH" w roku akademickim 2017/2018
I etap

15.09.2017 r. zamieszczenie zadań I etapu olimpiady na stronie internetowej

15.09.2017 r. rozpoczęcie rejestracji elektronicznej uczestników

18.10.2017 r. - 20.10.20.17 r. Egzamin testowy z chemii (dostępny na platformie e-learningowej AGH).

27.10.2017 r. ostateczny termin nadsyłania rozwiązanych prac I etapu

20.12.2017 r. zamieszczenie wyników na stronie internetowej

II etap - Olimpiada w szkołach

27-28.01.2018 r. egzamin z przedmiotów: geografia z elementami geologii, fizyka, chemia, matematyka

23.02.2018 r. zamieszczenie wyników na stronie internetowej

III etap - Olimpiada w AGH

17-18.03.2018 r. egzamin z przedmiotów: geografia z elementami geologii, fizyka, chemia, matematyka, informatyka

6.04.2018 r. zamieszczenie wyników na stronie internetowej

21.06.2018 r. zakończenie olimpiady