Matura

Matura 2013

Informacja w sprawie tablic (wybranych wzorów) matematycznych i przyrodniczych

Wielkość: 2841057 b, typ: pdf, nazwa: tablicematematyka.pdf

Informujemy maturzystów, że na stronie internetowej OKE w Krakowie zamieszczano nowe wersje tablic matematycznych i przyrodniczych obowiązujących na egzaminie maturalnym od 2015 roku ("nowa" formuła).

Zobacz jak będą wyglądały:
Wybrane wzory matematyczne

Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych

Upoważnienie do odbioru świadectwa

Wielkość: 10872 b, typ: docx, nazwa: upowaznienie.docx

W związku z licznymi pytaniami absolwentów dotyczącymi upoważnienia osób do odbioru świadectwa maturalnego informujemy, że w tym celu należy wypełnić pismo upoważnienia i okazać je przy odbiorze świadectwa.

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU W TERMINIE POPRAWKOWYM

Wielkość: 370198 b, typ: pdf, nazwa: oswiadczenieoprzystapieniudoegzaminupoprawkowego.pdf

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO DLA POPRAWIAJĄCYCH

Wielkość: 462960 b, typ: pdf, nazwa: wzordeklaracjadlapoprawiaj__cych.pdf

Nowa matura 2015

Wielkość: 7569232 b, typ: pdf, nazwa: hejnal.pdf

Zachęcamy do zapoznania się z nową formulą egzaminu maturalnego od 2015 r. TUTAJ

WNIOSEK O WERYFIKACJĘ SUMY PUNKTÓW

Wielkość: 284340 b, typ: pdf, nazwa: wniosekoweryfikacjesumypunkt__w.pdf

WNIOSEK O WGLĄD DO SPRAWDZONEJ I OCENIONEJ PRACY EGZAMINACYJNEJ

Wielkość: 296028 b, typ: pdf, nazwa: wniosekowgladdosprawdzonejiocenionejpracyegzaminacyjnej.pdf

WNIOSEK ZDAJĄCEGO O PRZEPROWADZENIE EGZAMINU W INNYM MIEJSCU NIŻ SZKOŁA

Wielkość: 360524 b, typ: pdf, nazwa: wniosekzdajacegooegzaminwmiejscuinnymnizszkola.pdf

Opłata za egzamin maturalny

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1.przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny (przykład 1 i 2 w Zał. 26a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej formule”

2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu (przykład 3 i 4 w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej formule
WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

WNIOSEK ZDAJĄCEGO O PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU W TERMINIE DODATKOWYM

Wielkość: 367885 b, typ: pdf, nazwa: wniosekzdajacegooegzaminwterminiedodatkowym.pdf

WNIOSEK W ZWIĄZKU Z UZYSKANIEM TYTUŁU FINALISTY / LAUREATA OLIMPIADY

Wielkość: 380249 b, typ: pdf, nazwa: wniosekzdajacegoowprowadzeniezmianwdeklaracjiwzwiazkuzolimpiada.pdf

INFORMACJA O WNIESIENIU OPŁATY

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

INFORMACJA O WNIESIENIU OPŁATY

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY

Wielkość: 148426 b, typ: jpg, nazwa: logo_a3.jpg

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY pobierz ze strony CKE jako załącznik 26b Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2016/2017 TUTAJ - ZAŁĄCZNIK NR 26b