Koniec rejestracji elektronicznej na Jubileusz 80-lecia

05.10.2018, 04:28

Z dniem dzisiejszym tj. 05.10.2018 zamykamy elektroniczną rejestrację absolwentów na Zjazd Jubileuszowy.

Osoby, które po 05.10.2018 chciałyby zgłosić swój udział w Jubileuszu 80-lecia proszone są o kontakt osobisty z sekretariatem szkoły w formie telefonicznej (15 842-69-45) lub mailowej (liceum@loken.pl).