Informacja dla maturzystów i absolwentów składających deklarację

25.01.2017, 12:31

Przypominamy, że ze względów organizacji pracy szkoły ewentualne zmiany w deklaracjach maturalnych należy dostarczyć do sekretariatu do 31. 01. 2017 r.

Poniżej publikujemy elektroniczną wersję deklaracji maturalnej dla uczniów zdających egzamin maturalny w NOWEJ FORMULE, tj. dla:
- ucznia szkoły, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
- absolwenta szkoły, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 lub w roku szkolnym 2014/2015
W miejscu przeznaczonym na identyfikator szkoły należy wpisać numer: 181801 - 1811A.

Uczniowie zmieniający deklarację proszeni są o pobranie i zapisanie pliku umieszczonego TUTAJ, naniesienie zmian i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:
- dwie wydrukowane i podpisane wersje papierowe
- zapisaną, dla całej klasy przez przewodniczącego klasy, na urządzeniu przenośnym np.pendrive tożsamą wersję deklaracji.

Absolwentów szkoły z lat 2014/2015 i 2015/2016 składających deklarację prosimy są o pobranie i zapisanie pliku umieszczonego TUTAJ, wypełnienie deklaracji i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:
- dwie wydrukowane i podpisane wersje papierowe
- zapisaną na urządzeniu przenośnym np.pendrive tożsamą wersję deklaracji.

Absolwentów szkoły, którzy zdawali MATURĘ W STAREJ FORMULE prosimy o pobranie odpowiedniego pliku opublikowanej na stronie OKE Kraków, wypełnienie deklaracji i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:
- dwie wydrukowane i podpisane wersje papierowe
- zapisaną na urządzeniu przenośnym np.pendrive tożsamą wersję deklaracji.

Ostateczny termin składania deklaracji ogłoszony przez dyrektora CKE mija 07 lutego.