Wiadomość dla uczniów klas pierwszych i drugich

30.04.2019, 05:18

W związku ze zbliżającymi się maturami, zgodnie z planem pracy szkoły, dni od 01.05.2019 r. do 09.05.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich.
Od 10.05.2019 r. zajęcia będą realizowane zgodnie z podziałem godzin.