Ubezpieczenie NNW.

23.09.2019, 16:31

Rada Rodziców naszej szkoły rekomenduje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów w firmie InterRisk.
Główne warunki ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia 19 000 zł.
zakres ubezpieczenia obejmuje(wybrane elementy, pełny zakres znajduje sie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia):
1% uszczerbku na zdrowiu - 190 zł., śmierć ubezpieczonego, zakup wyrobów medycznych, pogryzienie przez psa, zarażenie sepsą, oparzenia, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW, koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW, Assistance informatyczny (np. naprawa oprogramowania, usuwanie wirusów, kontrola rodzicielska), medyczna pomoc Assistance, urazy w wyniku wyczynowego uprawiania sportu.
ubezpieczenie obejmuje cały świat 24 godziny na dobę
Składka roczna 34 zł.
Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem całkowicie dobrowolnym dla uczniów.