Rekrutacja uczniów do klas pierwszych.

04.07.2019, 18:52

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do LO im. KEN będzie miało miejsce 5 lipca o godz. 09.00.
Listę zakwalifikowanych kandydatów do klas, będzie można sprawdzić na stronie internetowej https://podkarpacie.edu.com.pl
lub na opublikowanych listach w gablotach informacyjnych w naszej szkole (parter).

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym liceum, poprzez złożenie przez rodzica kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, od jutra tj. 05.07.2019 r. od godz. 10.00 do środy 10.07. 2019 r. do godz. 14.00

Kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji nie zostali przyjęci do naszej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji, mogą składać niezwłocznie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.
Gotowe druki odwołania są dostępne na naszej stronie Rekrutacja - pliki do pobrania