Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty.

Akademia Przyszłości

Data: 25.09.2018

Akademia Przyszłości zaprasza osoby chętne do zostania wolontariuszem. Szczegółowe informacje zawarte są w poniższym linku.
www.akademiaprzyszlosci.org.pl
https://www.superw.pl/zostan-wolontariuszem-akademii

Kolejna wycieczka do Londynu

Data: 19.09.2018

W tym roku organizowana jest kolejna wycieczka do Londynu. Termin wycieczki marzec 2019, cena wycieczki obejmuje przelot, dojazd do lotniska, 6 noclegów i zwiedzanie ciekawych miejsc w Londynie i okolicach.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do P. Katarzyny Geraghty.

Zahipnotyzuj mnie – piosenki Zygmunta Koniecznego**

Data: 18.09.2018

23.09. 2018 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej MDK odbędzie się Muzyczno-plastyczny spektakl oparty na twórczości jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów piosenek, muzyki teatralnej i filmowej – ZYGMUNTA KONIECZNEGO. Wśród artystów wystąpi absolwent naszego liceum Pan Konrad Mastyło.

**Dzięki przychylności Dyrekcji Miejskiego Domu Kultury, uczniowie naszego liceum mogą uczestniczyć w przedstawieniu na preferencyjnych warunkach, płacąc za bilet jedynie 20 zł.

Przy zakupie biletu w kasie MDK należy podać hasło: "KEN"
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej niezwykłej oferty.

Belfer Roku 2018

Data: 18.09.2018

REGULAMIN PLEBISCYTU
Belfer Roku 2018

1. Organizatorem plebiscytu Belfer Roku 2018 jest Starostwo Powiatowe
w Stalowej Woli.
2. Plebiscyt ma na celu wyłonienie nauczyciela cieszącego się dużym autorytetem i wyjątkową sympatią uczniów.
3. Przebieg plebiscytu:
• nauczyciele - kandydaci szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Stalowowolskiego będą prezentowani na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.stalowowolski.pl w dniach od 21.09.2018 r. do 05.10.2018 r.
• w tych dniach będzie można głosować za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.stalowowolski.pl
• aby wziąć udział w głosowaniu należy zarejestrować się na stronie www.stalowowolski.pl w zakładce Belfer Roku 2018 podając swoje imię,
nazwisko, adres oraz e-mail. Podane dane będą wykorzystane tylko na potrzeby plebiscytu
• każdy, kto weźmie udział w głosowaniu może oddać jeden głos
• spośród osób zarejestrowanych, którzy wezmą udział w głosowaniu zostanie wylosowana osoba, która otrzyma nagrodę
• z jednego adresu IP można oddać tylko jeden głos
4. Nauczyciel, który uzyska największą ilość głosów zostanie Belfrem Roku 2018
5. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi na powiatowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 października 2018 r.
6. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.stalowowolski.pl oraz na stronach internetowych szkół ponadgimnazjalnych i placówek z terenu Powiatu Stalowowolskiego.

Organizatorzy

Rozpoczęcie zajęc lektoratu z języka chińskiego. Środa 19. 09 2018 r.

Data: 14.09.2018

W środę rozpoczynają się zajęcia z lektorami j. chińskiego. Wszystkie osoby, które zgłosiły chęć uczestniczenia w w/w i te, które chciałyby wziąć w nich udział a nie zgłosiły jeszcze swojego udziału, mogą również przyjść na pierwsze zajęcia. Rozpoczynają się one w środę 19.09.2018 r. o godz. 14.30 w sali nr.49
Zapraszamy!

Nabór wniosków o przyznanie stypendium 2018

Data: 11.09.2018

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 10 do 21 września 2018 r. prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.


Stypendia w wysokości 4.000 zł (przyznawane na okres 10 miesięcy) będą współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów, który wraz z pozostałą dokumentacją dostępny jest do pobrania ze strony internetowej [www.podkarpackie.edu.pl], zakładka 2018/2019 Szkolnictwo ogólne, następnie: Dokumenty do pobrania.


Wnioski o przyznanie stypendium można wypełniać w tzw. Generatorze wniosków dostępnym na stronie www.podkarpackie.edu.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu i składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych spełniających kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów.

Sprawdź czy spełniasz warunki do ubiegania się o stypendium. REGULAMIN POBIERZ TUTAJ

Warsztaty integracyjne dla uczniów pierwszych klas

Data: 09.09.2018

Zgodnie z tradycją naszej szkoły po raz kolejny odbędą się Wyjazdowe integracyjne warsztaty dla uczniów pierwszych klas.

W tym roku warsztaty będą zorganizowane w dniach 13-20.09. 2018 r. w Rudzie (Bojanów).
13.09 - 1f
13.09 - 1g
17.09 - 1h
18.09 - 1e
18.09 - 1b
19.09 - 1d
19.09 - 1i
20.09 - 1a
20.09 - 1c

O szczegółach organizacji poinformują wychowawcy klas.

Kolejny program "Szkoła dla Rodziców"

Data: 05.09.2018

Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w programie „Szkoła dla Rodziców”, którego celem jest wsparcie rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Uczestnicy nabędą wiedzę o metodach wychowawczych niezbędnych w relacji z dorastającym dzieckiem. Poznają m.in. jak: motywować, zachęcać do współpracy i samodzielności, dowartościowywać swoje dziecko, co stosować zamiast kar oraz będą mieć możliwość wymiany doświadczeń
z osobami, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Szkolenie realizowane będzie w formie warsztatów psychologicznych i metodami aktywnymi.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 27.09.2018r.

Więcej informacji udziela p. Iwona Sodomir – psycholog .
Kontakt: e-mail: isodomir@loken.pl; tel. 158426945

Kiermasz podręczników 2018

Data: 03.09.2018

W czwartek, piątek (06,07.09), poniedziałek i wtorek (10.11.09.2018 r.) na przerwach odbędzie się w naszej szkole kiermasz podręczników używanych.

Sprzedających i kupujących zapraszamy na salę gimnastyczna żeńską od 9.00 do 13.30.
Wykaz obowiązujących podręczników jest opublikowany na naszej stronie internetowej

Uwaga! Uczniów klas pierwszych prosimy o szczególną uwagę przy wyborze kupowanego podręcznika. W przypadku kilku propozycji podręczników z języków obcych właściwy podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Za organizację kiermaszu odpowiada Parlament Szkolny oraz klasa 2b.

Lektorat języka chińskiego

Data: 03.08.2018

Informujemy,że zajęcia z nauki języka chińskiego i kultury Chin odbywać się będą w MBP od 1 sierpnia 2018 r.w dniach: wtorek,środa,czwartek w godz.15.30 do 17.10 jak również w czwartki od 12.50 do 14.30. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się we wskazanym terminie w MBP- uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne.

1 2 3 4 5 6 7 ... 100