Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty.

Wydawanie świadectw maturalnych 2017

Data: 28.06.2017

30 czerwca od godz. 8.00 w sali 12 absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 01 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie upoważnienie maturzysty z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od tego terminu, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjune z poszczególnych przedmiotów.
Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/18

Data: 28.06.2017

W zakładce DOKUMENTY SZKOLNE na naszej stronie internetowej został opublikowany spis podręczników na rok szk. 2017/18.

ZAŁĄCZNIK - LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS
Uwaga! W przypadku kilku tytułów podręczników - podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Wykaz podręczników dla klas drugich i trzecich został opublikowany w zakładce Dokumenty szkolne lub TUTAJ

Informujemy, że w pierwszym tygodniu września w naszej szkole odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

Warsztaty Zamkowe Fundacji Jagiellońskiej

Data: 14.06.2017

Fundacja Jagiellońska zaprasza uczniów do wzięcia udziału w interdyscyplinarnym obozie naukowo - kulturalnym, który odbywać się będzie w dniach 3 - 6 lipca na zamku w Łańcucie. Uczestnictwo w Warsztatach Zamkowych jest bezpłatne, dzięki wsparciu Województwa Podkarpackiego.

Tygodniowy obóz wypełniony będzie warsztatami, które pozwolą na poszerzenie wiadomości i umiejętności każdego ciekawego i chłonnego wiedzy ucznia. Do wyboru będą zajęcia z historii, geografii, politologii, literatury oraz sztuki. Program obejmuje również spotkania z ludźmi kultury, zwiedzanie zamku oraz udział w specjalnie przygotowanych lekcjach muzealnych i koncertach muzyki klasycznej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.jagiellonska.org

Organizatorem obozu jest Fundacja Jagiellońska. W ciągu roku szkolnego Fundacja organizuje w Łańcucie bezpłatne warsztaty olimpijskie adresowane do uczniów podkarpackich gimnazjów oraz liceów. Absolwenci I edycji Warsztatów Zamkowych zdobyli olimpijskie laury i dostali się na prestiżowe kierunki na najlepszych polskich i zagranicznych uczelniach. Na podobne sukcesy, ale przede wszystkim na poszerzenie horyzontów i osobistą satysfakcję mogą liczyć wszyscy, którzy zdecydują się wziąć udział w wakacyjnym obozie oraz całorocznych warsztatach.

Szczegółowych informacji na temat Warsztatów Zamkowych udzielają pracownicy sekretariatu naszej szkoły.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Data: 13.06.2017

Informujemy, że w dzień 15.06.2017 r. Boże Ciało - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniu 16.06.2017 r., tj. piątek lekcje odbywają się wg podziału godzin.

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI - dodatkowy termin

Data: 06.06.2017

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS II - TERMIN DODATKOWY

7 czerwca 2017 r. GODZ. 8:00

SALA 32

Lista uczniów TUTAJ

Kolejna Noc Filmowa

Data: 04.06.2017

Zapraszamy wszystkich nauczycieli i uczniów naszej szkoły na kolejną Noc Filmową, tym razem pod hasłem "Człowiek i sztuka".

Odbędzie się ona w piątek, 9 czerwca, zaczynamy o godzinie 18:00 a kończymy około 2:00.

Wstęp możliwy za okazaniem wejściówki otrzymanej w szkole. Taką wejściówkę zapewnia tylko i wyłącznie pisemna zgoda rodzica (formularz zgody dostępny u pani E. Wołoszynek, K. Dąbek lub w sekretariacie) złożona na ręce organizatora do środy 6 czerwca.

Filmy, które będą wyświetlane podczas Nocy Filmowej:

1) "Historia kina w Popielawach", reż. J. J. Kolski

2) "Mój Nikifor", reż. K. Krauze

3) "Wojaczek", reż. L. Majewski

(wszystkie filmy z pakietu Filmoteki Szkolnej)

Więcej informacji udzielają organizatorzy - Edyta Wołoszynek i Katarzyna Dąbek

WIADOMOŚĆ DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW

Data: 01.06.2017

scr

Drodzy abiturienci,
informujemy, że w "Salonie Foto" Bogusław Kwieciński można kupić tegoroczne pamiątkowe zdjęcie maturzystów wykonane w dniu zakończenia nauki.

"Salon Foto" Bogusław Kwieciński
ul. Okulickiego 70
Stalowa Wola

Program pomocy wybitnie zdolnym uczniom

Data: 26.05.2017

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci oferuje w swoim programie pomoc merytoryczną wybitnie zdolnym uczniom. Daje wybranym uczniom możliwość nieodpłatnego udziału w zajęciach przygotowanych i prowadzonych specjalnie dla nich przez pracowników najlepszych polskich uniwersytetów i placówek Polskiej Akademii Nauk. Warsztaty, obozy, seminaria, staże badawcze organizowane przez Fundusz dają szansę kontaktu z wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin wiedzy oraz samodzielnej pracy nad wybranymi problemami badawczymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod i sprzętu laboratoryjnego.

Program jest adresowany do tych uczniów, którzy pragną rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a w szkole i najbliższym otoczeniu nie znajdują wyzwań na miarę swoich możliwości. Podczas kwalifikacji Fundusz bierze pod uwagę przede wszystkim wyniki własnej pracy uczniów (w tym prace badawcze, opisy eksperymentów lub rozwiązania zadań, próby literackie itp.), a także osiągnięcia w konkursach i olimpiadach (choć ich posiadanie nie jest warunkiem koniecznym).

Rekrutacja 2017 - wnioski o pomoc Funduszu można składać on - line do końca czerwca. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.fundusz.org lub w poradniku on - line www.fundusz.org/rekrutacja

OSTATNIE SPOTKANIE UCZESTNIKÓW WYCIECZKI DO WIEDNIA

Data: 25.05.2017

Jutro (26.05.2017 r.) na długiej przerwie w sali nr 31 odbędzie się spotkanie uczestników wycieczki do Wiednia.

STYPENDIA NA I ROK STUDIÓW

Data: 20.05.2017

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2017/18 zamierza przyznać 500 stypendiów.

Do ubiegania się o stypendium akademickie uprawniony jest student, który spełnia łącznie następujące warunki:
• Ukończył dzienną szkołę ponadgimnazjalną i zdał egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku,
• w roku akademickim 2017/2018 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku,
• jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców,
• średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1200 PLN,
• posiada obywatelstwo polskie.
Więcej informacji na stronie Fundacji i w Regulaminie.

1 2 3 4 5 6 7 ... 92