Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty.

Ostatnie pożegnanie

Data: 12.08.2019

"Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci"

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego byłego pracownika Pani Ewy Kogut. Pani Ewa Kogut nieprzerwanie w latach 1974-2005 łączyła obowiązki sekretarza szkoły i kadrowej. Obdarzona była dużym poczuciem humoru i życzliwością w kontaktach z nauczycielami, pracownikami administracyjnymi a przede wszystkim uczniami, którzy zawsze mogli liczyć na jej wsparcie i przychylność.
Ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce w środę 14.08.2019 r. o godz. 13.30
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, absolwenci liceum.

Wyprawka szkolna 2019

Data: 05.08.2019

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.2019.1342), Prezydent Miasta Stalowej Woli zarządzeniem Nr 236/2019 z dnia 02 sierpnia 2019 r. ustalił termin do składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników do dnia 09 września 2019 r.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat "Wyprawki szkolnej" w roku szkolnym 2019/2020, Rozporządzeniem oraz pobranie wzoru wniosku.

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych.

Data: 04.07.2019

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do LO im. KEN będzie miało miejsce 5 lipca o godz. 09.00.
Listę zakwalifikowanych kandydatów do klas, będzie można sprawdzić na stronie internetowej https://podkarpacie.edu.com.pl
lub na opublikowanych listach w gablotach informacyjnych w naszej szkole (parter).

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszym liceum, poprzez złożenie przez rodzica kandydata oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, od jutra tj. 05.07.2019 r. od godz. 10.00 do środy 10.07. 2019 r. do godz. 14.00

Kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji nie zostali przyjęci do naszej szkoły w pierwszym etapie rekrutacji, mogą składać niezwłocznie odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły.
Gotowe druki odwołania są dostępne na naszej stronie Rekrutacja - pliki do pobrania

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 02.07.2019

W czwartek 04.07.2019 roku będą wydawane maturzystom świadectwa maturalne w sali nr 12. Zapraszamy od godziny 8.00 do 15.00.
Przypominamy, że świadectwa można odbierać osobiście po okazaniu dowodu tożsamości.
Mariusz Potasz

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Data: 24.06.2019

W zakładce DOKUMENTY SZKOLNE na naszej stronie internetowej został opublikowany spis podręczników na rok szk. 2019/20.

ZAŁĄCZNIK - LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS po gimnazjum
ZAŁĄCZNIK - LISTA PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS po podstawówce
Uwaga! W przypadku kilku tytułów podręczników - podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Wykaz podręczników dla klas drugich i trzecich został opublikowany w zakładce Dokumenty szkolne lub TUTAJ

Informujemy, że w pierwszym tygodniu września w naszej szkole odbędzie się kiermasz używanych podręczników dla uczniów po gimnazjum.

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 21.06.2019

04 lipca od godz. 8.15 w sali 12 absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 05 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie pismo upoważnienia z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od tego terminu, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów.
Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

Próbne matury dla drugich klas

Data: 31.05.2019

W najbliższy poniedziałek 03.06.2019 r. od godz. 9.50 do 10.50 odbędzie się planowana wcześniej próbna matura z matematyki na poziomie poziom podstawowym

klasa - sala - opiekun

2a - 44 - W.Rożek
2b - 19 - S.Drąg
2c - 16 - Z.Świderski
2d - 9 - M.Skiba
2f - 23 - J.Kajsz
2g - 45 - A.Łączek
2h - 48 - B.Pamuła
2i - 26 - M.Gołojuch

W związku ze zmianą terminu zakończenia roku szkolnego planowane na czerwiec próbne matury z przedmiotów rozszerzonych odbędą się w drugim tygodniu września.

Wakacje w tym roku rozpoczną się wcześniej

Data: 28.05.2019

Informujemy, że na stronie internetowej MEN opublikowano oficjalną informację dotyczącą zakończenia roku szkolnego:

"Dzieci i młodzież odbiorą świadectwa w środę 19 czerwca. To będzie ostatni dzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w tym roku szkolnym. Zmieniamy przepisy odpowiadając na prośbę rodziców, uczniów i środowiska oświatowego.

Przygotowaliśmy projekt rozporządzenia zmieniający termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Został on właśnie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Zapisano w nim, że 19 czerwca br. będzie ostatnim dniem zajęć szkolnych, a uczniowie tego dnia odbiorą świadectwa.

Proponujemy, że każdego roku zajęcia w szkołach będą się kończyły w najbliższy piątek po 20 czerwca, w tym zakresie nie zmieni się nic. Wprowadzamy natomiast zasadę, że jeżeli przed tym piątkiem będzie dzień ustawowo wolny od pracy, to zajęcia w szkołach skończą się w środę. Tak jak w tym roku.

Wakacje, tak jak dotychczas będą trwały do 31 sierpnia. Rok szkolny rozpocznie się 1 września. W tym roku kalendarzowym dzieci i młodzież pójdą do szkoły 2 września, ponieważ 1 września wypada w niedzielę.

W projekcie proponujemy, aby rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po publikacji w Dzienniku Ustaw. "

Zamiennik sal od 10 maja

Data: 09.05.2019

Informujemy, że w związku trwającą sesją egzaminacyjną od 10.05.2019 r. do 23.05.2019 r. zostały zaplanowane zamienniki sal na drugim piętrze. Dodatkowo uczniowie klasy 1a i 2c będą odbywać wszystkie lekcje na parterze. Sprawdź zamiennik sal TUTAJ i od 20 maja TUTAJ

Prosimy uczniów o zachowanie ciszy podczas przebywania na drugim piętrze.

Wiadomość dla uczniów klas pierwszych i drugich

Data: 30.04.2019

W związku ze zbliżającymi się maturami, zgodnie z planem pracy szkoły, dni od 01.05.2019 r. do 09.05.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich.
Od 10.05.2019 r. zajęcia będą realizowane zgodnie z podziałem godzin.

1 2 3 4 ... 102