Nabór wniosków o przyznanie stypendium 2018

11.09.2018, 10:53

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w okresie od 10 do 21 września 2018 r. prowadził będzie nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019.


Stypendia w wysokości 4.000 zł (przyznawane na okres 10 miesięcy) będą współfinansowane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Województwa Podkarpackiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne.

Szczegółowe warunki udziału w projekcie określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów, który wraz z pozostałą dokumentacją dostępny jest do pobrania ze strony internetowej [www.podkarpackie.edu.pl], zakładka 2018/2019 Szkolnictwo ogólne, następnie: Dokumenty do pobrania.


Wnioski o przyznanie stypendium można wypełniać w tzw. Generatorze wniosków dostępnym na stronie www.podkarpackie.edu.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją projektu i składania wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych spełniających kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów.

Sprawdź czy spełniasz warunki do ubiegania się o stypendium. REGULAMIN POBIERZ TUTAJ