Kolejny program "Szkoła dla Rodziców"

05.09.2018, 16:52

Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w programie „Szkoła dla Rodziców”, którego celem jest wsparcie rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Uczestnicy nabędą wiedzę o metodach wychowawczych niezbędnych w relacji z dorastającym dzieckiem. Poznają m.in. jak: motywować, zachęcać do współpracy i samodzielności, dowartościowywać swoje dziecko, co stosować zamiast kar oraz będą mieć możliwość wymiany doświadczeń
z osobami, które borykają się z podobnymi trudnościami.

Szkolenie realizowane będzie w formie warsztatów psychologicznych i metodami aktywnymi.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 27.09.2018r.

Więcej informacji udziela p. Iwona Sodomir – psycholog .
Kontakt: e-mail: isodomir@loken.pl; tel. 158426945