Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty.

"Belfer Roku" 2017/2018

Data: 21.09.2017

W tym roku Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli - podobnie jak w latach poprzednich - organizuje plebiscyt na Belfra Roku. Jego celem jest wyłonienie najpopularniejszego nauczyciela wśród pracowników stalowowolskich szkół ponadgimnazjalnych i placówek na terenie starostwa.

Naszą szkołę reprezentowała będzie pani Ewa Wierzbicka, która wybrana została głosami uczniów.

Pani Ewie gratulujemy!

Już dziś zachęcamy do głosowania na naszą kandydatkę w następnym etapie głosowania! O szczegółach głosowania będziemy informować w późniejszym terminie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

Data: 18.09.2017

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektów Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Zgodnie z uchwałą nabory wniosków o przyznanie stypendium (dla uczniów/uczennic gimnazjów i liceów ogólnokształcących) prowadzone będą w terminach:
od 11 do 25 września 2017 r. – uczniowie/uczennice klas pierwszych, drugich i trzecich liceów ogólnokształcących roku szkolnym 2017/2018.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.podkarpackie.edu.pl

Sprawdź czy spełniasz warunki do ubiegania się o stypendium.

Dokumenty do pobrania, w tym regulamin ZOBACZ TUTAJ

Jeśli spełniasz kryteria obowiązkowe i przynajmniej jedno z kryterium dodatkowego:
- zaloguj się INSTRUKCJA LOGOWANIA
- wypełnij część C oraz E
- z wypełnionym częściowo wnioskiem zgłoś się do swojego opiekuna dydaktycznego, który uzupełni pozostałą część wniosku .

Zastępstwa

Data: 12.09.2017

Od dnia dzisiejszego informacja o zastępstwach będzie publikowana także w zakładce ZASTĘPSTWA.

Dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych

Data: 12.09.2017

Spełniając oczekiwania tegorocznych maturzystów, po złożeniu ich pisemnych deklaracji, zostały zorganizowane w naszej szkole „Godziny dodatkowe” prowadzone poprzez nauczycieli przedmiotów maturalnych.

Zajęcia te dla uczniów będą obowiązkowe. Uczeń musi uczestniczyć w co najmniej jednych wybranych przez siebie zajęciach (wg deklaracji złożonej w sekretariacie). Deklaracja uczniów złożona w sekretariacie jest dla nich wiążąca.

Celem zajęć jest lepsze przygotowania do egzaminu maturalnego. Zajęcia te powinny mieć na celu:
-Zapoznanie uczniów z typami zadań maturalnych
-Zapoznanie uczniów z techniką rozwiązywania zadań maturalnych
-Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań maturalnych zgodnych ze standardami wymagań
-Praca z arkuszami egzaminacyjnymi

Informacja o "dodatkowych zajęciach dla maturzystów" została wywieszona w gablocie szkolnej na parterze.

PROGRAM "SZKOŁA DLA RODZICÓW"

Data: 05.09.2017

Serdecznie zapraszamy Rodziców do udziału w programie „Szkoła dla Rodziców”, którego celem jest wsparcie rodziców w rozwijaniu umiejętności wychowawczych. Uczestnicy nabędą wiedzę o metodach wychowawczych niezbędnych w relacji z dorastającym dzieckiem. Poznają m.in. jak: motywować, zachęcać do współpracy i samodzielności, dowartościowywać swoje dziecko, co stosować zamiast kar oraz będą mieć możliwość wymiany doświadczeń z osobami, które borykają się z podobnymi trudnościami.
Szkolenie realizowane będzie w formie warsztatów psychologicznych i metodami aktywnymi.
Zajęcia zaczynają się 16.09.2017 /sobota/ o godz. 9.00 w Monarze.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do dnia 13.09.2017r.

Więcej informacji udziela p. Iwona Sodomir – psycholog .
Kontakt: e-mail: isodomir@loken.pl; tel. 158426945

Informacja o zastępstwach nauczycieli.

Data: 05.09.2017

Informujemy, że ze względów technicznych zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, uczniowie mogą sprawdzić tylko po zalogowaniu się do dziennika lekcyjnego swojej klasy.
Za przejściowe utrudnienia przepraszamy.

Praca szkoły w dniu 14.08.2017 r.

Data: 11.08.2017

Informujemy, że w dniu 14.08.2017 szkoła będzie nieczynna.

Informacja dla uczniów pierwszych klas

Data: 24.07.2017

Informujemy, że w pierwszym tygodniu września, tj.od 07.09.2017 r. do 12.09.2017 r., w naszej szkole odbędzie się kiermasz używanych podręczników.

W zakładce DOKUMENTY SZKOLNE na naszej stronie internetowej został opublikowany spis podręczników na rok szk. 2017/18.

LISTĘ PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW PIERWSZYCH KLAS można pobrać także TUTAJ

Uwaga! W przypadku kilku tytułów podręczników - podręcznik wskaże nauczyciel uczący.

Nabór do szkoły

Data: 30.06.2017

Kandydaci do klas pierwszych, na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/, mogą sprawdzić, czy zostali przyjęci do klasy pierwszej w LO im. KEN. Listy przyjętych są też wywieszone w gablocie na parterze szkoły. Warunkiem niezbędnym do tego by zostać uczniem szkoły, jest dostarczenie oryginału świadectwa gimnazjalnego oraz wyniku egzaminu gimnazjalnego. W/w można dostarczać od 30.07 do 05.07. 2017 r.
Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do szkoły a chciałyby kontynuować naukę w LO im. KEN, proszone są o złożenie odwołania, które znajduje się na naszej stronie (w zakładce dla gimnazjalisty, pliki)lub w komisji rekrutacyjnej.

Wydawanie świadectw maturalnych 2017

Data: 28.06.2017

30 czerwca od godz. 8.00 w sali 12 absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 01 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Dokumenty będą wydawane za okazaniem dowodu tożsamości lub na podstawie upoważnienie maturzysty z dowodem tożsamości osoby odbierającej dokumenty.

Począwszy od tego terminu, absolwenci będą mogli sprawdzić w systemie OBIEG uzyskane wyniki wraz z uzyskanymi punktami za każde zadanie egzaminacyjune z poszczególnych przedmiotów.
Logowanie do systemu OBIEG - dla ucznia odbywa się za pomocą hasła, które absolwenci otrzymali w szkole.

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym są publikowane na bieżąco na stronie internetowej OKE w Krakowie. Na tej stronie można m.in. można złożyć wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej,jeżeli zdający ma uzasadnione przypuszczenie, że wynik punktowy z jakichś powodów uzyskany na egzaminie został zaniżony.

1 2 3 4 ... 90