Matury

Sprawy dotyczące matur.

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 26.06.2012

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 29.06.2019 o godz. 8.00. w sali nr 12. Bardzo proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

Mariusz Potasz

Matura 2013

Data: 21.06.2012

Informujemy uczniów klas drugich, że na naszej stronie internetowej w dziale Uczniowie, zakładce Pliki są opublikowane tematy do matury ustnej z języka polskiego – 2012/2013 w LO im. KEN w Stalowej Woli.

Wiadomość dla maturzystów

Data: 02.03.2012

W środę 07.03.2012 r. odbędzie się próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
O szczegółach organizacji i przebiegu matury poinformują wychowawcy klas lub nauczyciele matematyki.

Na stronie CKE ukazał się Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r. Zobacz TUTAJ

Przypominamy także, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Platformą Edukacyjną Open Horizon przygotowała kolejną serię materiałów na temat przygotowania do egzaminu maturalnego. Tym razem OKE zachęca do obejrzenia i wysłuchania prezentacji na temat egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych.
Więcej informacji TUTAJ

Informacja dla maturzystów

Data: 05.01.2012

Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Platformą Edukacyjną Open Horizon przygotowała kolejną serię materiałów na temat przygotowania do egzaminu maturalnego. Tym razem OKE zachęca do obejrzenia i wysłuchania prezentacji na temat egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych.
Więcej informacji TUTAJ

Organizacja próbnej matury z matematyki

Data: 24.05.2011

Próbna matura z matematyki rozpoczyna się o godz. 7.10 26.05.2011r. Zbiórka uczniów przed salami o godz. 7.00.
Przydział sal dla dla poszczególnych klas:
2a- 45
2b-44
2c-43
2d-42
2e-48
2f-40
2g-38
2h-37
2i-36
2j-16
Na próbnej maturze uczniowie mogą korzystać z tablic matematycznych ( zapewnia szkoła) oraz kalkulatora prostego (wykonującego 4 podstawowe działania matematyczne, ewentualnie pierwiastkowanie), cyrkla, ołówka oraz linijki.

Informacja dla uczniów klas drugich

Data: 24.05.2011

Informujemy, że wykaz tematów do matury ustnej z języka polskiego – 2011/2012 w LO im. KEN Stalowa Wola został opublikowany w dziale Uczniowie - zakładka Pliki

Harmonogram egzaminów ustnych

Data: 03.03.2011

Informujemy maturzystów, że na tablicy ogłoszeń na parterze został wywieszony HARMONOGRAM egzaminów ustnych.
Nadmieniamy, iż do pierwszego egzaminu maturalnego pozostało: 62 dni

Materiały i przybory pomocnicze

Data: 03.03.2011

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej została opublikowana informacja o Materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2011 roku. .
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z jej treścią TUTAJ

Ostateczna deklaracja maturalna

Data: 31.01.2011

Przypominamy maturzystom , że w piątek 04.02.2011r. mija termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych (nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).Procedura składania deklaracji ostatecznej w naszej szkole jest taka sama jak przy składaniu deklaracji wstępnej.

Uwaga! Deklarację ostateczną składają tylko te osoby, które wnoszą zmiany do deklaracji wstępnej złożonej we wrześniu. Po 07.02 2011 żadne zmiany w deklaracjach maturalnych nie będą możliwe.

Deklaracje maturalne

Data: 17.09.2010

Uwaga maturzyści!

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak wcześniej, „Deklarację dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły” uczniowie klas trzecich składają w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2010 r.

Jakie czynności należy wykonać składając deklarację?

Zobacz TUTAJ

1 ... 6 7 8 9 10