Matury

Sprawy dotyczące matur.

Harmonogram egzaminów ustnych

Data: 03.03.2011

Informujemy maturzystów, że na tablicy ogłoszeń na parterze został wywieszony HARMONOGRAM egzaminów ustnych.
Nadmieniamy, iż do pierwszego egzaminu maturalnego pozostało: 62 dni

Materiały i przybory pomocnicze

Data: 03.03.2011

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej została opublikowana informacja o Materiałach i przyborach pomocniczych dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego w 2011 roku. .
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z jej treścią TUTAJ

Ostateczna deklaracja maturalna

Data: 31.01.2011

Przypominamy maturzystom , że w piątek 04.02.2011r. mija termin składania ostatecznych deklaracji maturalnych (nie później niż do dnia 7 lutego roku szkolnego- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych).Procedura składania deklaracji ostatecznej w naszej szkole jest taka sama jak przy składaniu deklaracji wstępnej.

Uwaga! Deklarację ostateczną składają tylko te osoby, które wnoszą zmiany do deklaracji wstępnej złożonej we wrześniu. Po 07.02 2011 żadne zmiany w deklaracjach maturalnych nie będą możliwe.

Deklaracje maturalne

Data: 17.09.2010

Uwaga maturzyści!

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak wcześniej, „Deklarację dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły” uczniowie klas trzecich składają w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2010 r.

Jakie czynności należy wykonać składając deklarację?

Zobacz TUTAJ

Matura z WOS-u

Data: 18.03.2010

Ruszyła rejestracja na bezpłatny internetowy kurs przygotowujący do matury z wiedzy o społeczeństwie prowadzony od kilku lat przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Na specjalnym serwisie internetowym na maturzystów czekają zestawy powtórzeniowe składające się z przykładowych zadań maturalnych, testy wyboru, ćwiczenia analizujące wyniki badań społecznych oraz teksty źródłowe. Każdy uczestnik otrzymuje drogą mailową informację zwrotną o swojej pracy od konsultanta.

Rejestracja już ruszyła – aby dołączyć do kursowiczów wystarczy uzupełnić formularz zgłoszeniowy
Kurs jest całkowicie bezpłatny i będzie trwać aż do 6 maja!

Więcej informacji uzyskać można na stronie kursu

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Data: 02.12.2009

Informacja o terminie i sposobie ogłoszenia wyników próbnego egzaminu maturalnego z matematyki

Wyniki próbnego egzaminu maturalnego z matematyki zostaną ogłoszone 14 grudnia br. na stronie internetowej CKE. W tym samym dniu okręgowe komisje egzaminacyjne prześlą drogą elektroniczną wyniki uczniów dyrektorom szkół biorących udział w egzaminie w celu ogłoszenia zainteresowanym.

Więcej informacji można przeczytać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informatory maturalne

Data: 11.03.2009

Do uczniów z klas pierwszych i drugich

Informujemy, że na stronach CKE znajdują się informatory dotyczące egzaminu maturalnego po 2009 z poszczególnych przedmiotów.
Zwracamy szczególną uwagę na informator dotyczący matematyki.
Można tu znaleźć informacje u strukturze egzaminu i przykładowe arkusze egzaminacyjne.

Zachęcamy zapoznania sie z informatorami.

Pytania do prezentacji 2008

Data: 10.09.2007

W dziale "Uczniowie/Pliki" są już do pobrania pytania do prezentacji na maturę z języka polskiego 2008. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pobrania.

Wyniki matury 2007

Data: 28.06.2007

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 29 czerwca od godziny 8.00. Bardzo proszę o przyniesienie z sobą dowodu tożsamości.

1 ... 6 7 8 9