Matury

Sprawy dotyczące matur.

Egzamin usty z języka obcego

Data: 24.10.2012

Zachęcamy tegorocznych maturzystów do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części ustnej od roku 2012.
Czytaj TUTAJ

Deklaracje maturalne

Data: 19.09.2012

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak wcześniej, „Deklarację dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły” uczniowie klas trzecich składają w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2012 r.

Jakie czynności należy wykonać składając deklarację?

Zobacz TUTAJ

Wyniki matury 2012

Data: 28.06.2012

Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie ukazały się Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w 2012 r.. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem OKE TUTAJ

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 26.06.2012

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 29.06.2019 o godz. 8.00. w sali nr 12. Bardzo proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

Mariusz Potasz

Matura 2013

Data: 21.06.2012

Informujemy uczniów klas drugich, że na naszej stronie internetowej w dziale Uczniowie, zakładce Pliki są opublikowane tematy do matury ustnej z języka polskiego – 2012/2013 w LO im. KEN w Stalowej Woli.

Wiadomość dla maturzystów

Data: 02.03.2012

W środę 07.03.2012 r. odbędzie się próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
O szczegółach organizacji i przebiegu matury poinformują wychowawcy klas lub nauczyciele matematyki.

Na stronie CKE ukazał się Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r. Zobacz TUTAJ

Przypominamy także, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Platformą Edukacyjną Open Horizon przygotowała kolejną serię materiałów na temat przygotowania do egzaminu maturalnego. Tym razem OKE zachęca do obejrzenia i wysłuchania prezentacji na temat egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych.
Więcej informacji TUTAJ

Informacja dla maturzystów

Data: 05.01.2012

Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Platformą Edukacyjną Open Horizon przygotowała kolejną serię materiałów na temat przygotowania do egzaminu maturalnego. Tym razem OKE zachęca do obejrzenia i wysłuchania prezentacji na temat egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych.
Więcej informacji TUTAJ

Organizacja próbnej matury z matematyki

Data: 24.05.2011

Próbna matura z matematyki rozpoczyna się o godz. 7.10 26.05.2011r. Zbiórka uczniów przed salami o godz. 7.00.
Przydział sal dla dla poszczególnych klas:
2a- 45
2b-44
2c-43
2d-42
2e-48
2f-40
2g-38
2h-37
2i-36
2j-16
Na próbnej maturze uczniowie mogą korzystać z tablic matematycznych ( zapewnia szkoła) oraz kalkulatora prostego (wykonującego 4 podstawowe działania matematyczne, ewentualnie pierwiastkowanie), cyrkla, ołówka oraz linijki.

Informacja dla uczniów klas drugich

Data: 24.05.2011

Informujemy, że wykaz tematów do matury ustnej z języka polskiego – 2011/2012 w LO im. KEN Stalowa Wola został opublikowany w dziale Uczniowie - zakładka Pliki

Harmonogram egzaminów ustnych

Data: 03.03.2011

Informujemy maturzystów, że na tablicy ogłoszeń na parterze został wywieszony HARMONOGRAM egzaminów ustnych.
Nadmieniamy, iż do pierwszego egzaminu maturalnego pozostało: 62 dni

1 2 3 4 5 6 7 8