Matury

Sprawy dotyczące matur.

Egzamin maturalny 2013

Data: 05.05.2013

Od 7 do 28 maja 2013 r. będzie przeprowadzany egzamin maturalny, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2013 roku.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

Dni od wtorku 07 maja do piątku 10 maja 2013 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich. Poniedziałek 06 maja 2013r. jest normalnym dniem pracy.

Próbna matura z WOS-u, historii, geografii

Data: 13.03.2013

Informujemy zainteresowanych uczniów, że 20 marca 2013 r. odbędzie się próbna matura:
z historii o godz. 7.10 w sali 17;
z WOS-u i geografii o godz. 12.40 w salach: 9,25,23,12.

O szczegółach organizacji poinformują nauczycielew/w przedmiotów.

Próbna matura z matematyki

Data: 25.02.2013

Informujemy, że w dniu 05.03.2013 r. ( wtorek) odbędzie się obowiązkowa próbna matura z matematyki (poziom podstawowy) dla następujących klas trzecich: d,f,g,h,i oraz j.

O szczegółach przebiegu i organizacji próbnej matury powiadomią nauczyciele matematyki.

Probny egzamin mturalny

Data: 20.11.2012

Przypominamy, że na egzaminie maturalnym z matematyki, fizyki chemii i geografii można korzystać z kalkulatora prostego.
Jednocześnie informujemy, że szkoła nie zapewnia kalkulatorów na egzaminie.

Egzamin usty z języka obcego

Data: 24.10.2012

Zachęcamy tegorocznych maturzystów do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części ustnej od roku 2012.
Czytaj TUTAJ

Deklaracje maturalne

Data: 19.09.2012

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak wcześniej, „Deklarację dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły” uczniowie klas trzecich składają w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2012 r.

Jakie czynności należy wykonać składając deklarację?

Zobacz TUTAJ

Wyniki matury 2012

Data: 28.06.2012

Na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie ukazały się Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego w 2012 r.. Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem OKE TUTAJ

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 26.06.2012

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 29.06.2019 o godz. 8.00. w sali nr 12. Bardzo proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

Mariusz Potasz

Matura 2013

Data: 21.06.2012

Informujemy uczniów klas drugich, że na naszej stronie internetowej w dziale Uczniowie, zakładce Pliki są opublikowane tematy do matury ustnej z języka polskiego – 2012/2013 w LO im. KEN w Stalowej Woli.

Wiadomość dla maturzystów

Data: 02.03.2012

W środę 07.03.2012 r. odbędzie się próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym przygotowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
O szczegółach organizacji i przebiegu matury poinformują wychowawcy klas lub nauczyciele matematyki.

Na stronie CKE ukazał się Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2012 r. Zobacz TUTAJ

Przypominamy także, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i Platformą Edukacyjną Open Horizon przygotowała kolejną serię materiałów na temat przygotowania do egzaminu maturalnego. Tym razem OKE zachęca do obejrzenia i wysłuchania prezentacji na temat egzaminu ustnego z języków obcych nowożytnych.
Więcej informacji TUTAJ

1 ... 4 5 6 7 8 9