Matury

Sprawy dotyczące matur.

MATURA - nowy zbiór zadań z matematyki

Data: 12.01.2015

Informujemy maturzystów, że na stronie internetowej CKE ukazały się kolejne Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów opracowane przez CKE - MATURA Z MATEMATYKI. Zachęcamy maturzystów do zapoznania się z nimi TUTAJ.
Jednocześnie przypominamy, że w zakładce MATURA na naszej stronie internetowej są opublikowane i na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące matury od 2015 roku.

Informacja o próbnym egzaminie maturalnym 15 – 19 grudnia 2014 r.

Data: 12.12.2014

Informujmy, że w dniach 15-18 grudnia 2014 r. w naszej szkole będą przeprowadzane próbne egzaminy maturalne dla uczniów trzecich klas przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

W tych dniach zajęcia w klasach pierwszych i drugich będą odbywać się wg planu lekcji.O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Terminy egzaminów:
język polski (poziom podstawowy)–15 grudnia br.(poniedziałek)
matematyka (poziom podstawowy)–16 grudnia br.(wtorek)
język obcy nowożytny (poziom podstawowy)–17 grudnia br.(środa)
wszystkie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym – 18 grudnia br.(czwartek)

Po zakończeniu próbnych egzaminów maturalnych uczniowie klas trzecich będą odbywać zajęcia wg planu lekcji.

DYREKCJA SZKOŁY

Instrukcja wypełniania formularza deklaracji maturalnej – 2015.

Data: 25.09.2014

Uwaga maturzyści!

W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak wcześniej, „Deklarację dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły” uczniowie klas trzecich składają w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2014 r.
Jakie czynności należy wykonać składając deklarację?

ZOBACZ TUTAJ

Wydawanie świadectw maturalnych 2014

Data: 23.06.2014

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 27.06.2014 od godz. 8.15 w sali nr 12.

Bardzo proszę pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

Informujemy, że istnieje możliwość wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych. Procedura wniosku o wgląd polega na wyborze typu egzaminu, wypełnieniu formularza on-line, potwierdzeniu poprawności danych, wydrukowaniu wniosku, podpisaniu oraz przesłaniu na adres OKE w Krakowie pocztą, faksem lub złożeniu bezpośrednio w OKE w Krakowie.

TUTAJ znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wglądu do egzaminu maturalnego.

DYREKTOR SZKOŁY
Mariusz Potasz

Próbna matura z matematyki

Data: 28.05.2014

We wtorek 10 czerwca 2014 r. odbędzie się obowiązkowa dla uczniów klas drugich próbna matura z matematyki.
O szczegółach i organizacji przebiegu matury poinformują uczniów nauczyciele matematyki.

Egzamin maturalny 2014

Data: 04.05.2014

Od 5 do 30 maja 2014 r. będą prowadzone egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Dni od poniedziałku 05 maja do piątku 9 maja 2014 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2014 roku.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego tez opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i nr sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający zajmuje miejsce w sali wyznaczone przez przewodniczącego zespołu nadzorującego i przed rozpoczęciem egzaminu będzie musiał podpisać listę zdających (deklarując w ten sposób wolę przystąpienia do egzaminu).

Informujemy maturzystów, że w dniu egzaminu szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych (nr 14 i 28), iż wskazane byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

DYREKCJA SZKOŁY

Karta prezentacji z języka polskiego

Data: 27.03.2014

Informujemy, że obowiązkiem każdego maturzysty jest złożenie Karty prezentacji na maturę ustną z języka polskiego. Kartę należy dostarczyć nauczycielowi języka polskiego najpóźniej do 07 kwietnia.

Obowiązkowo należy złożyć Kartę prezentacji na maturę ustną z języka polskiego
Karta prezentacji

Dodatkowo ( nieobowiązkowo) można złożyć Ramowy plan wypowiedzi w części ustnej z j. polskiego
Ramowy plan wypowiedzi

Wykaz tematów do matury ustnej z języka polskiego – 2013/2014

Jutro próbna matura z chemii i WOS-u

Data: 18.03.2014

W środę, tj. 19.03.2014 r. od godz. 7.10 do 9.50 w salach 38, 39,17 i 25 odbędzie się próbna matura z chemii i WOS-u dla uczniów klas trzecich.

Sprawdź, w której sali będziesz pisać.
WOS
CHEMIA

PRÓBNA MATURA Z CHEMII I WOS-u

Data: 17.03.2014

W środę, tj. 19.03.2014 r. od godz. 7.10 do 9.50 w salach 38, 39 i 25 odbędzie się próbna matura z chemii i WOS-u dla uczniów klas trzecich.

1 2 3 4 5 6 7 8 9