Matury

Sprawy dotyczące matur.

Egzamin maturalny - egzamin z informatyki (nowy egzamin)

Data: 20.05.2016

Prosimy absolwentów, którzy zdawali egzamin maturalny z informatyki o zapoznanie się z informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 maja 2016 r. w związku z zadaniem 6.2. na egzaminie maturalnym z informatyki w „nowej” formule, przeprowadzonym 17 maja br.

Próbna matura – matura poziom podstawowy dla II klas

Data: 19.05.2016

W PONIEDZIAŁEK 30.05.2016 r. od godz. 7.10 do 9.40 odbędzie się w naszej szkole Próbna matura z matematyki – matura poziom podstawowy dla uczniów klas drugich.
Szczegóły organizacji TUTAJ

Maturalna sesja egzaminacyjna 2016

Data: 02.05.2016

Od 4 do 27 maja 2016 r. będą prowadzone egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego też opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i nr sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze.

Informujemy maturzystów, że w dniu egzaminu szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi matury, np. tablicami matematycznymi i przyrodniczymi ("nowa" formuła)

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych (nr 14 i 28), iż wskazane byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

DYREKCJA SZKOŁY

Próbne matury z WOS-u, chemii i fizyki, geografii, historii, biologii

Data: 17.03.2016

Przypominamy, że w dniach 23 oraz 30.03.2016 r. od godz. 7.00 do 10.00. odbędą się próbne matury z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

środa 23.03.2016 r. od godz. 7.00-10.00 – WOS, fizyka oraz chemia
Sprawdź salę, w której będziesz pisać TUTAJ

środa 30.03.2016 r. od godz. 7.00-10.00 – biologia oraz geografia i historia
Sprawdź salę, w której będziesz pisać TUTAJ

Próbna matura z matematyki PP

Data: 04.03.2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów informujemy, że w dniu 09.03.2016 r. od godz. 7.10 do 10.00. odbędzie się obowiązkowa próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym.

Informacje dotyczące organizacji zostały wywieszone w gablocie szkoły na parterze.

Ostateczna deklaracja maturalna

Data: 27.01.2016

Przypominany maturzystom o obowiązku złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych. Plik deklaracji należy pobrać ze strony internetowej: https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
Za pomocą dostępnych tam formularzy, należy wypełnić bardzo dokładnie wszystkie pola danymi.
W pole identyfikator szkoły należy wpisać numer: 181801 - 1811A.

Próbna matura c.d

Data: 08.01.2016

Od poniedziałku 11.01 do piątku 15.01.2016 r. odbędą się kolejne egzaminy próbnej matury z Nową Erą.
Harmonogram egzaminów można sprawdzić TUTAJ

Szczegóły dotyczące organizacji oraz listy sal z uczniami są wywieszone w gablocie na parterze.

Listy sal na kolejne dni można sprawdzić poniżej:
język niemiecki PP i PR
język angielski PR
język polski PR
chemia PR
matematyka PR
WOS PR
geografia PR
fizyka PR

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z tymi informacjami.

LEKCJE W KLASACH I i II BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WG PODZIAŁU GODZIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTĘPSTW. PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAMIENNIKÓW SAL TUTAJ

Przybory pomocnicze na maturze z matematyki

Data: 07.01.2016

Przypominamy maturzystom, że na próbny egzamin maturalny z matematyki zdający są zobowiązani do przyniesienia ze sobą linijki, cyrkla i kalkulatora prostego.

Szkoła zapewnia zdającym Wybrane wzory matematyczne.

W/W wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.

Próbna matura - styczeń 2016

Data: 05.01.2016

Od czwartku 07.01.2016 r. do piątku 15.01.2016 r. odbędzie się w naszej szkolne próbna matura z Nową Erą.
Harmonogram egzaminów można sprawdzić TUTAJ

Szczegóły dotyczące organizacji oraz listy sal z uczniami są wywieszone w gablocie na parterze.

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z tymi informacjami.

LEKCJE W KLASACH I i II BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WG PODZIAŁU GODZIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTĘPSTW. PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAMIENNIKÓW SAL TUTAJ

1 2 3 4 5 6 7 ... 10