Matury

Sprawy dotyczące matur.

Próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym

Data: 01.06.2015

Przypominamy, że jutro tj. 02.06.2015 r od godz. 7.10-9.50 odbędzie się próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów drugich klas.
Uczniowie powinni wziąć ze sobą kalkulator prosty, cyrkiel i linijkę.

Sale, w których odbędzie się matura - sprawdź TUTAJ

Maturalna sesja egzaminacyjna 2015

Data: 04.05.2015

Od 4 do 29 maja 2015 r. będą prowadzone egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 03 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego tez opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i nr sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający zajmuje miejsce w sali wyznaczone przez przewodniczącego zespołu nadzorującego i przed rozpoczęciem egzaminu będzie musiał podpisać listę zdających (deklarując w ten sposób wolę przystąpienia do egzaminu).

Informujemy maturzystów, że w dniu egzaminu szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi matury, np. tablicami matematycznymi i przyrodniczymi ("nowa" formuła)

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych (nr 14 i 28), iż wskazane byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

DYREKCJA SZKOŁY

Egzamin maturalny 2015

Data: 30.04.2015

Od 4 do 29 maja 2015 r. będą prowadzone egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Dni od poniedziałku 04 maja do piątku 8 maja 2015 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas pierwszych i drugich.

DYREKCJA SZKOŁY

PRZYGOTOWANIE DO MATURY USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Data: 26.03.2015

Jutro, tj 27.03.2015 r. oraz w poniedziałek 30.03.2015 r odbędą się w naszej szkole warsztaty dla maturzystów Czytanie tekstów ikonicznych. Warsztaty będzie prowadził pan Marek Wiatrowicz - pracownik stalowowolskiego Muzeum Regionalnego.

Udział klas w warsztatach:
piątek sala 49 godz. 11.50-13.30 - klasy 3c,3d,3e,3f,3i
poniedziałek sala 49 godz. 8.55-11.35 - klasy 3b,3a,3g,3h

Próbne egzaminy maturalne z geografii, chemii i matematyki

Data: 17.03.2015

Jutro tj., 18.03.2015 r. od godz.7.00 do godz. 10.00 odbędą się próbne egzaminy maturalne z chemii i geografii.

W piątek, 20 marca, będą przeprowadzone próbne egzaminy maturalne z matematyki dla klasy 3i oraz klasy 3h.

Plan przebiegu egzaminów można sprawdzić TUTAJ

Informacja w sprawie tablic (wybranych wzorów) matematycznych i przyrodniczych

Data: 16.03.2015

Informujemy maturzystów, że na stronie internetowej OKE w Krakowie zamieszczano nowe wersje tablic matematycznych i przyrodniczych obowiązujących na egzaminie maturalnym od 2015 roku ("nowa" formuła).

Zobacz jak będą wyglądały:
Wybrane wzory matematyczne

Karta wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych

PRÓBNE WEWNĘTRZNE EGZAMINY MATURALNE

Data: 09.03.2015

W marcu w naszej szkole będą przeprowadzone wewnętrzne próbne egzaminy maturalne z przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
w środę 11.03.2015 r. godz. 12.35-15.35 – fizyka i biologia
w poniedziałek 30.03.2015 r. godz.7.00 - 10.00– WOS
w środę 25.03.2015 r. godz.12.35 - 15.35 – historia
w środę 18.03.2015 r. godz.7.00 – 10.00 – chemia i geografia.

O szczegółach przebiegu i organizacji próbnych matur poinformujemy uczniów przez nauczycieli w/w przedmiotów.

Maturalna deklaracja ostateczna

Data: 20.01.2015

Uwaga maturzyści!

W roku szkolnym 2014/15 ze względu na ferie zimowe i przygotowania do studniówki „Deklarację ostateczną dla osób przystępujących do matury bezpośrednio po ukończeniu szkoły” prosimy, aby uczniowie klas trzecich ( tylko te osoby, które wnoszą zmiany do deklaracji wstępnej złożonej we wrześniu) złożyli w sekretariacie szkoły do końca bieżącego tygodnia.

Oficjalny termin mija 07.02 2015 r. ( ferie zimowe) - po tym terminie żadne zmiany w deklaracjach maturalnych nie będą możliwe.

Jakie czynności należy wykonać składając deklarację?

ZOBACZ TUTAJ

MATURA - nowy zbiór zadań z matematyki

Data: 12.01.2015

Informujemy maturzystów, że na stronie internetowej CKE ukazały się kolejne Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów opracowane przez CKE - MATURA Z MATEMATYKI. Zachęcamy maturzystów do zapoznania się z nimi TUTAJ.
Jednocześnie przypominamy, że w zakładce MATURA na naszej stronie internetowej są opublikowane i na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące matury od 2015 roku.

Informacja o próbnym egzaminie maturalnym 15 – 19 grudnia 2014 r.

Data: 12.12.2014

Informujmy, że w dniach 15-18 grudnia 2014 r. w naszej szkole będą przeprowadzane próbne egzaminy maturalne dla uczniów trzecich klas przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne.

W tych dniach zajęcia w klasach pierwszych i drugich będą odbywać się wg planu lekcji.O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Terminy egzaminów:
język polski (poziom podstawowy)–15 grudnia br.(poniedziałek)
matematyka (poziom podstawowy)–16 grudnia br.(wtorek)
język obcy nowożytny (poziom podstawowy)–17 grudnia br.(środa)
wszystkie przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym – 18 grudnia br.(czwartek)

Po zakończeniu próbnych egzaminów maturalnych uczniowie klas trzecich będą odbywać zajęcia wg planu lekcji.

DYREKCJA SZKOŁY

1 2 3 4 5 6 7 ... 9