Matury

Sprawy dotyczące matur.

WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW

Data: 13.10.2016

„Czytanie tekstów ikonicznych”

Od poniedziałku 17.10.2016 r. rozpocznie się cykl warsztatów dla maturzystów mających na celu przygotowanie uczniów do matury ustnej z języka polskiego.

I SPOTKANIE 17.10.2016 r. w sali sala 48
8.00 – 9.40 - klasy A, C, H
9.50-11.40 - klasyB, D ,E
11. 50-13.30 F, G ,I

II SPOTKANIE 12.11.2016 r.-15.01.2017 r.
Warsztaty w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Malarstwo Małachowskiego - termin ustalą WYCHOWAWCY z pracownikiem Muzeum

III SPOTKANIE 06.03.2017 r. w sali sala 48

Badanie wyników nauczania z przedmiotów na poziomie rozszerzonym

Data: 15.06.2016

Jak już wcześniej informowaliśmy w dniach 20-23 czerwca odbędzie się w naszej szkole badanie wyników nauczania z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich.
Badanie wyników nauczania z przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest OBOWIĄZKOWE DLA UCZNIÓW. Uczniowie, którzy będą nieobecni napiszą test w pierwszym tygodniu września.

Badanie wyników nauczania z geografii zostało przeprowadzone w maju ze względu na konieczność przesłania wyników do końca maja

Plan organizacji przebiegu badania możesz sprawdzić TUTAJ

W dniach 20-23.06.2016 r. na lekcjach 2,3,4 odbędzie się badanie wyników nauczania dla klas drugich z przedmiotów rozszerzonych ( wg harmonogramu). Po zakończeniu badania, od 5 godziny lekcyjnej lekcje odbędą się wg podziału godzin.

DYREKCJA SZKOŁY

Próbna matura – poziom podstawowy dla II klas

Data: 24.05.2016

Przypominamy, że w PONIEDZIAŁEK 30.05.2016 r. od godz. 7.10 do 9.40 odbędzie się w naszej szkole Próbna matura z matematyki – matura poziom podstawowy dla uczniów klas drugich.
Szczegóły organizacji TUTAJ

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów (w czerwcu)

Data: 20.05.2016

Prosimy absolwentów, którzy będą zdawali egzamin maturalny w dodatkowym terminie o zapoznanie się z informacją Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym

Egzamin maturalny - egzamin z informatyki (nowy egzamin)

Data: 20.05.2016

Prosimy absolwentów, którzy zdawali egzamin maturalny z informatyki o zapoznanie się z informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 maja 2016 r. w związku z zadaniem 6.2. na egzaminie maturalnym z informatyki w „nowej” formule, przeprowadzonym 17 maja br.

Próbna matura – matura poziom podstawowy dla II klas

Data: 19.05.2016

W PONIEDZIAŁEK 30.05.2016 r. od godz. 7.10 do 9.40 odbędzie się w naszej szkole Próbna matura z matematyki – matura poziom podstawowy dla uczniów klas drugich.
Szczegóły organizacji TUTAJ

Maturalna sesja egzaminacyjna 2016

Data: 02.05.2016

Od 4 do 27 maja 2016 r. będą prowadzone egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego też opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i nr sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze.

Informujemy maturzystów, że w dniu egzaminu szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi matury, np. tablicami matematycznymi i przyrodniczymi ("nowa" formuła)

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych (nr 14 i 28), iż wskazane byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

DYREKCJA SZKOŁY

Próbne matury z WOS-u, chemii i fizyki, geografii, historii, biologii

Data: 17.03.2016

Przypominamy, że w dniach 23 oraz 30.03.2016 r. od godz. 7.00 do 10.00. odbędą się próbne matury z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

środa 23.03.2016 r. od godz. 7.00-10.00 – WOS, fizyka oraz chemia
Sprawdź salę, w której będziesz pisać TUTAJ

środa 30.03.2016 r. od godz. 7.00-10.00 – biologia oraz geografia i historia
Sprawdź salę, w której będziesz pisać TUTAJ

Próbna matura z matematyki PP

Data: 04.03.2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów informujemy, że w dniu 09.03.2016 r. od godz. 7.10 do 10.00. odbędzie się obowiązkowa próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym.

Informacje dotyczące organizacji zostały wywieszone w gablocie szkoły na parterze.

Ostateczna deklaracja maturalna

Data: 27.01.2016

Przypominany maturzystom o obowiązku złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych. Plik deklaracji należy pobrać ze strony internetowej: https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
Za pomocą dostępnych tam formularzy, należy wypełnić bardzo dokładnie wszystkie pola danymi.
W pole identyfikator szkoły należy wpisać numer: 181801 - 1811A.

1 2 3 4 5 6 ... 9