Matury

Sprawy dotyczące matur.

Próbne matury z WOS-u, chemii i fizyki, geografii, historii, biologii

Data: 17.03.2016

Przypominamy, że w dniach 23 oraz 30.03.2016 r. od godz. 7.00 do 10.00. odbędą się próbne matury z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

środa 23.03.2016 r. od godz. 7.00-10.00 – WOS, fizyka oraz chemia
Sprawdź salę, w której będziesz pisać TUTAJ

środa 30.03.2016 r. od godz. 7.00-10.00 – biologia oraz geografia i historia
Sprawdź salę, w której będziesz pisać TUTAJ

Próbna matura z matematyki PP

Data: 04.03.2016

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów informujemy, że w dniu 09.03.2016 r. od godz. 7.10 do 10.00. odbędzie się obowiązkowa próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym.

Informacje dotyczące organizacji zostały wywieszone w gablocie szkoły na parterze.

Ostateczna deklaracja maturalna

Data: 27.01.2016

Przypominany maturzystom o obowiązku złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych. Plik deklaracji należy pobrać ze strony internetowej: https://www.vulcan.edu.pl/strona/deklaracje-411
Za pomocą dostępnych tam formularzy, należy wypełnić bardzo dokładnie wszystkie pola danymi.
W pole identyfikator szkoły należy wpisać numer: 181801 - 1811A.

Próbna matura c.d

Data: 08.01.2016

Od poniedziałku 11.01 do piątku 15.01.2016 r. odbędą się kolejne egzaminy próbnej matury z Nową Erą.
Harmonogram egzaminów można sprawdzić TUTAJ

Szczegóły dotyczące organizacji oraz listy sal z uczniami są wywieszone w gablocie na parterze.

Listy sal na kolejne dni można sprawdzić poniżej:
język niemiecki PP i PR
język angielski PR
język polski PR
chemia PR
matematyka PR
WOS PR
geografia PR
fizyka PR

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z tymi informacjami.

LEKCJE W KLASACH I i II BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WG PODZIAŁU GODZIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTĘPSTW. PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAMIENNIKÓW SAL TUTAJ

Przybory pomocnicze na maturze z matematyki

Data: 07.01.2016

Przypominamy maturzystom, że na próbny egzamin maturalny z matematyki zdający są zobowiązani do przyniesienia ze sobą linijki, cyrkla i kalkulatora prostego.

Szkoła zapewnia zdającym Wybrane wzory matematyczne.

W/W wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 7 września 2015 r.

Próbna matura - styczeń 2016

Data: 05.01.2016

Od czwartku 07.01.2016 r. do piątku 15.01.2016 r. odbędzie się w naszej szkolne próbna matura z Nową Erą.
Harmonogram egzaminów można sprawdzić TUTAJ

Szczegóły dotyczące organizacji oraz listy sal z uczniami są wywieszone w gablocie na parterze.

Prosimy maturzystów o zapoznanie się z tymi informacjami.

LEKCJE W KLASACH I i II BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WG PODZIAŁU GODZIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTĘPSTW. PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAMIENNIKÓW SAL TUTAJ

Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Data: 30.06.2015

Przypominamy, że zdający egzamin maturalny mają prawo do wglądu do pracy egzaminacyjnej na zasadach określonych przez CKE

Warunkiem jest złożenie Elektronicznego wniosku o wgląd do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych w OKE, w którym był przeprowadzony egzamin.

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 29.06.2015

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 30.06.2015 o godz. 8.00. w sali nr 12. Bardzo prosimy aby pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

Tegoroczni absolwenci otrzymają wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego zapisane w procentach i po raz pierwszy w skali centylowej.

A. Wynik w procentach to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które absolwent uzyskał za rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym.

B.Wynik na skali centylowej to odsetek liczby maturzystów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego przedmiotu na danym poziomie wynik taki sam lub niższy niż dany absolwent.

Na przykład zdający, którego wynik centylowy z geografii na poziomie rozszerzonym wynosi 82, dowie się, że 82% wszystkich maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym, uzyskało za rozwiązanie zadań wynik taki sam jak on lub niższy, a 18% maturzystów uzyskało wynik wyższy.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego oraz skale centylowe dla poszczególnych przedmiotów zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE i OKE o godzinie 9.30.

Wydawanie świadectw maturalnych

Data: 16.06.2015

Świadectwa maturalne będą wydawane w dniu 30.06.2015 o godz. 8.00. w sali nr 12. Bardzo prosimy aby pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości.

W związku z licznymi pytaniami absolwentów dotyczącymi upoważnienia osób do odbioru świadectwa maturalnego informujemy, że w tym celu należy wypełnić pismo upoważnienia i złożyć je osobiście w sekretariacie szkoły.

1 2 3 4 5 6 ... 9