Matury

Sprawy dotyczące matur.

Próbna matura z matematyki dla uczniów klas drugich

Data: 29.05.2018

Zgodnie z planem pracy szkoły w poniedziałek 04.06.2018 r. od godz. 8.00-10.40 odbędą się wcześniej zaplanowane próbne matury z matematyki na poziomie podstawowym dla uczniów klas drugich.
Uczniowie powinni wziąć ze sobą kalkulator prosty, cyrkiel i linijkę.

Lekcje od godz. 7.10 do 8.00 i od 10.55 odbędą się wg podziału godzin.

Listy uczniów z przydziałem na salę zostały opublikowane TUTAJ. Aby otworzyć plik należy wpisać hasło, które zostało przesłane wiadomością na e-dziennik.

Zakończenie części ustnej egzaminu maturalnego

Data: 18.05.2018

scr

Dzisiaj, tj.18.05.2018 r. zakończyła się w naszej szkole część ustna egzaminów maturalnych. W przyszłym tygodniu (w poniedziałek i wtorek) odbędą się ostanie pisemne egzaminy ( w poniedziałek- j. hiszpański i we wtorek j.włoski)

Matura to udany start w dorosłe życie! Z okazji zakończonej sesji ustnej egzaminów maturalnych serdeczne gratulujemy NASZYM ABITURIENTOM, że tak dzielnie przebrnęli przez egzaminacyjne trudy. Życzymy Wam, żeby w dalszym ciągu nie opuszczało Was szczęście,a udany start był zapowiedzią dalszych SUKCESÓW.

Jednocześnie przypominamy, że 03 lipca od godz. 8.15 w sali 12 absolwenci będą mogli odebrać świadectwa maturalne i ich odpisy. Od 04 lipca dokumenty będzie można odebrać w sekretariacie szkoły.

Matura 2018

Data: 27.04.2018

Od 4 do 23 maja 2018 r. będą prowadzone egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego też opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i numerem sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze.

**Informujemy maturzystów, że w dniu egzaminu szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi matury.

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych (nr 14 i 28), iż wskazane byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

DYREKCJA SZKOŁY

Próbna matura z matematyki 21.03.2018 r.

Data: 15.03.2018

W środę 21.03.2018 r. od godz. 8.00 do 10.50 odbędzie się próbna matura z matematyki-poziom podstawowy dla klas maturalnych.
Prosimy uczniów o zgłoszenie się do przypisanych sal o godz. 7.50.
Lista sal została opublikowana TUTAJ

Wiadomość dla uczniów klas maturalnych i absolwentów poprawiających maturę

Data: 23.01.2018

scr

Przypominamy, że ze względów organizacji pracy szkoły ewentualne zmiany w deklaracjach maturalnych należy dostarczyć do sekretariatu do 24. 01. 2018 r.

W miejscu przeznaczonym na identyfikator szkoły należy wpisać numer: 181801 - 1811A.

Uczniowie zmieniający deklarację proszeni są o pobranie i zapisanie odpowiedniego pliku umieszczonego na stronie CKE/OKE, naniesienie zmian i dostarczenie do sekretariatu:
- dwie wydrukowane i podpisane wersje papierowe
- zapisaną, dla całej klasy przez przewodniczącego klasy, na urządzeniu przenośnym np. pendrive tożsamą wersję deklaracji.

Absolwentów szkoły z poprzednich lat składających deklarację prosimy są o pobranie i zapisanie pliku umieszczonego na stronie CKE/OKE, wypełnienie deklaracji i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:
- wydrukowaną i podpisaną wersję papierową

Absolwentów szkoły, którzy zdawali MATURĘ W STAREJ FORMULE prosimy o pobranie odpowiedniego pliku opublikowanej na stronie OKE Kraków wypełnienie odpowiedniej deklaracji i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:

- wydrukowaną i podpisaną wersję papierową

Ostateczny termin składania deklaracji ogłoszony przez dyrektora CKE mija 07 lutego.

Próbne matury 2018

Data: 03.01.2018

Przypominamy maturzystom, że w dniach 04-12.01.2018 r. odbędą się próbne matury z Nową Erą.
Informacja dotycząca organizacji i czasu rozpoczęcia egzaminów została wywieszona w gablocie na paterze.

przedmiot ---data--- ---lista--- UWAGI
Język polski – pp 4.01.2018 r. lista Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów
Biologia – pr 4.01.2018 r. lista = Uczniowie z klas f, g, h, którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Matematyka – pp 5.01.2018 r. lista Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów
Historia – pr 5.01.2018 r. lista Uczniowie z klas d, i którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Język angielski/Język niemiecki /Język hiszpański– pp 8.01.2018 r. angielski, niemiecki, hiszpanski Obowiązkowa dla wszystkich maturzystów
Język angielski – pr 8.01.2018 r. lista Uczniowie z klas a,b,c,e, którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Język polski – pr 9.01.2018 r. lista Uczniowie z klas i którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Chemia – pr 9.01.2018 r. lista Uczniowie z klas f, g, h którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Matematyka – pr 10.01.2018 r. lista Uczniowie z klas a, b,c,d, e, f, g którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Wiedza o społeczeństwie – pr 10.01.2018 r. lista Uczniowie z klas d, i którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Geografia – pr 11.01.2018 r. lista Uczniowie z klasy e którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Fizyka – pr 11.01.2018 r. l lista Uczniowie z klas a, b, c którzy nie piszą matury są zwolnieni do domu
Język niemiecki – pr 12.01.2018 r. lista Lekcje wg planu, maturę piszą tylko zadeklarowani uczniowie

PRÓBNA MATURA Z NOWĄ ERĄ 04-12.01.2018 r

Data: 21.12.2017

Przypominamy maturzystom, że w dniach 04-12.01.2018 r. odbędą się próbne matury z Nową Erą.
Listy uczniów, zgodnie z deklaracjami, zostaną wywieszone w gablocie przy wejściu głównym do szkoły.

Badanie wyników nauczania na poziomie rozszerzonym

Data: 16.06.2017

Jak już wcześniej informowaliśmy w dniach 19-22 czerwca odbędzie się w naszej szkole badanie wyników nauczania z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich.
Badanie wyników nauczania z przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest OBOWIĄZKOWE DLA UCZNIÓW. Uczniowie, którzy będą nieobecni napiszą test w pierwszym tygodniu września.

Badanie wyników nauczania z historii i WOS-u zostało przeprowadzone w maju.

Plan organizacji przebiegu badania możesz sprawdzić TUTAJ

W dniach 19-22.06.2017 r. na lekcjach 2,3,4 odbędzie się badanie wyników nauczania dla klas drugich z przedmiotów rozszerzonych ( wg harmonogramu). Po zakończeniu badania, od 5 godziny lekcyjnej, lekcje odbędą się wg podziału godzin.

DYREKCJA SZKOŁY

Badanie wyników nauczania na poziomie rozszerzonym

Data: 13.06.2017

Jak już wcześniej informowaliśmy w dniach 19-22 czerwca odbędzie się w naszej szkole badanie wyników nauczania z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich.
Badanie wyników nauczania z przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest OBOWIĄZKOWE DLA UCZNIÓW. Uczniowie, którzy będą nieobecni napiszą test w pierwszym tygodniu września.

Badanie wyników nauczania z historii i WOS-u zostało przeprowadzone w maju.

Plan organizacji przebiegu badania możesz sprawdzić TUTAJ

W dniach 19-22.06.2017 r. na lekcjach 2,3,4 odbędzie się badanie wyników nauczania dla klas drugich z przedmiotów rozszerzonych ( wg harmonogramu). Po zakończeniu badania, od 5 godziny lekcyjnej, lekcje odbędą się wg podziału godzin.

DYREKCJA SZKOŁY

Próbna matura z matematyki dla klas drugich

Data: 31.05.2017

W piątek 02.06.2017 r. w naszej szkole, od godz. 8.00 do 9.30, odbędzie się obowiązkowa próbna matura z matematyki na poziomie podstawowym dla klas drugich.
Uczniowie powinni wziąć ze sobą kalkulator prosty, cyrkiel i linijkę.

Uczniowie pierwszą lekcję o 7.10 oraz pozostałe lekcje będą realizować wg podziału godzin.

Listy sal z uczniami są opublikowane na naszej stronie internetowej TUTAJ

1 2 3 4 5 ... 10