Matury

Sprawy dotyczące matur.

Informacja dla maturzystów i absolwentów składających deklarację

Data: 25.01.2017

Przypominamy, że ze względów organizacji pracy szkoły ewentualne zmiany w deklaracjach maturalnych należy dostarczyć do sekretariatu do 31. 01. 2017 r.

Poniżej publikujemy elektroniczną wersję deklaracji maturalnej dla uczniów zdających egzamin maturalny w NOWEJ FORMULE, tj. dla:
- ucznia szkoły, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego
- absolwenta szkoły, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 lub w roku szkolnym 2014/2015
W miejscu przeznaczonym na identyfikator szkoły należy wpisać numer: 181801 - 1811A.

Uczniowie zmieniający deklarację proszeni są o pobranie i zapisanie pliku umieszczonego TUTAJ, naniesienie zmian i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:
- dwie wydrukowane i podpisane wersje papierowe
- zapisaną, dla całej klasy przez przewodniczącego klasy, na urządzeniu przenośnym np.pendrive tożsamą wersję deklaracji.

Absolwentów szkoły z lat 2014/2015 i 2015/2016 składających deklarację prosimy są o pobranie i zapisanie pliku umieszczonego TUTAJ, wypełnienie deklaracji i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:
- dwie wydrukowane i podpisane wersje papierowe
- zapisaną na urządzeniu przenośnym np.pendrive tożsamą wersję deklaracji.

Absolwentów szkoły, którzy zdawali MATURĘ W STAREJ FORMULE prosimy o pobranie odpowiedniego pliku opublikowanej na stronie OKE Kraków, wypełnienie deklaracji i w tej wersji dostarczenie do sekretariatu:
- dwie wydrukowane i podpisane wersje papierowe
- zapisaną na urządzeniu przenośnym np.pendrive tożsamą wersję deklaracji.

Ostateczny termin składania deklaracji ogłoszony przez dyrektora CKE mija 07 lutego.

Próbna matura z Nową Erą 2017

Data: 22.12.2016

Od środy 04.01.2017 r. do piątku 13.01.2017 r. odbędzie się w naszej szkolne próbna matura z Nową Erą.

LEKCJE W KLASACH I i II BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ WG PODZIAŁU GODZIN Z UWZGLĘDNIENIEM ZASTĘPSTW. PROSIMY O SPRAWDZENIE ZAMIENNIKÓW SAL TUTAJ

Listy sal na kolejne dni można sprawdzić poniżej:
język niemiecki PP i PR
język angielski PR
język angielski PP
język hiszpański PP
język rosyjski PP
język polski PR
język polski PP
chemia PR
matematyka PR
matematyka PP
WOS PR
geografia PR
fizyka PR
historia PR
historia sztuki PR

Harmonogram egzaminów można sprawdzić TUTAJ

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie został ogłoszony w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r.

Szczegóły dotyczące organizacji oraz listy sal z uczniami są wywieszone w gablocie na parterze.

Wiadomość dla maturzystów

Data: 05.12.2016

Przypominamy maturzystom o obowiązku dostarczenia wszelkich zaświadczeń i opinii związanych z maturę do 31 grudnia 2016r.

Jednocześnie przypominamy, że ostatnim dniem nauki przed przerwą świąteczną jest 22.12.2016 r.

WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW

Data: 13.10.2016

„Czytanie tekstów ikonicznych”

Od poniedziałku 17.10.2016 r. rozpocznie się cykl warsztatów dla maturzystów mających na celu przygotowanie uczniów do matury ustnej z języka polskiego.

I SPOTKANIE 17.10.2016 r. w sali sala 48
8.00 – 9.40 - klasy A, C, H
9.50-11.40 - klasyB, D ,E
11. 50-13.30 F, G ,I

II SPOTKANIE 12.11.2016 r.-15.01.2017 r.
Warsztaty w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Malarstwo Małachowskiego - termin ustalą WYCHOWAWCY z pracownikiem Muzeum

III SPOTKANIE 06.03.2017 r. w sali sala 48

Badanie wyników nauczania z przedmiotów na poziomie rozszerzonym

Data: 15.06.2016

Jak już wcześniej informowaliśmy w dniach 20-23 czerwca odbędzie się w naszej szkole badanie wyników nauczania z przedmiotów rozszerzonych w klasach drugich.
Badanie wyników nauczania z przedmiotów na poziomie rozszerzonym jest OBOWIĄZKOWE DLA UCZNIÓW. Uczniowie, którzy będą nieobecni napiszą test w pierwszym tygodniu września.

Badanie wyników nauczania z geografii zostało przeprowadzone w maju ze względu na konieczność przesłania wyników do końca maja

Plan organizacji przebiegu badania możesz sprawdzić TUTAJ

W dniach 20-23.06.2016 r. na lekcjach 2,3,4 odbędzie się badanie wyników nauczania dla klas drugich z przedmiotów rozszerzonych ( wg harmonogramu). Po zakończeniu badania, od 5 godziny lekcyjnej lekcje odbędą się wg podziału godzin.

DYREKCJA SZKOŁY

Próbna matura – poziom podstawowy dla II klas

Data: 24.05.2016

Przypominamy, że w PONIEDZIAŁEK 30.05.2016 r. od godz. 7.10 do 9.40 odbędzie się w naszej szkole Próbna matura z matematyki – matura poziom podstawowy dla uczniów klas drugich.
Szczegóły organizacji TUTAJ

Miejsca zdawania pisemnych egzaminów (w czerwcu)

Data: 20.05.2016

Prosimy absolwentów, którzy będą zdawali egzamin maturalny w dodatkowym terminie o zapoznanie się z informacją Miejsca zdawania pisemnych egzaminów maturalnych w terminie dodatkowym

Egzamin maturalny - egzamin z informatyki (nowy egzamin)

Data: 20.05.2016

Prosimy absolwentów, którzy zdawali egzamin maturalny z informatyki o zapoznanie się z informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjne:

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 maja 2016 r. w związku z zadaniem 6.2. na egzaminie maturalnym z informatyki w „nowej” formule, przeprowadzonym 17 maja br.

Próbna matura – matura poziom podstawowy dla II klas

Data: 19.05.2016

W PONIEDZIAŁEK 30.05.2016 r. od godz. 7.10 do 9.40 odbędzie się w naszej szkole Próbna matura z matematyki – matura poziom podstawowy dla uczniów klas drugich.
Szczegóły organizacji TUTAJ

Maturalna sesja egzaminacyjna 2016

Data: 02.05.2016

Od 4 do 27 maja 2016 r. będą prowadzone egzaminy maturalne, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej.

Szczegółowy harmonogram części pisemnej egzaminu maturalnego jest określony w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga – o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana będzie w szkole według harmonogramów ustalonych przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Przypominamy, że na część pisemną egzaminu maturalnego zdający zgłasza się:

  • z dokumentem tożsamości (ze zdjęciem),
  • z przyborami do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem (atramentem) i z przyborami wymienionymi w komunikacie dyrektora CKE (kalkulator powinien być wcześniej sprawdzony, czy spełnia wymagania opisane w komunikacie, dlatego też opisane imieniem i nazwiskiem, przedmiotem maturalnym i nr sali należy złożyć w sekretariacie szkoły przed egzaminem),
  • o wyznaczonej godzinie do wskazanej sali.

Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody mineralnej. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze.

Informujemy maturzystów, że w dniu egzaminu szatnie będą w salach 20,39 i przy salach gimnastycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi matury, np. tablicami matematycznymi i przyrodniczymi ("nowa" formuła)

Sugerujemy zdającym na salach gimnastycznych (nr 14 i 28), iż wskazane byłoby wzięcie cieplejszego ubrania.

DYREKCJA SZKOŁY

1 2 3 4 5 ... 9