Dodatkowe zajęcia z przedmiotów maturalnych

12.09.2017, 09:08

Spełniając oczekiwania tegorocznych maturzystów, po złożeniu ich pisemnych deklaracji, zostały zorganizowane w naszej szkole „Godziny dodatkowe” prowadzone poprzez nauczycieli przedmiotów maturalnych.

Zajęcia te dla uczniów będą obowiązkowe. Uczeń musi uczestniczyć w co najmniej jednych wybranych przez siebie zajęciach (wg deklaracji złożonej w sekretariacie). Deklaracja uczniów złożona w sekretariacie jest dla nich wiążąca.

Celem zajęć jest lepsze przygotowania do egzaminu maturalnego. Zajęcia te powinny mieć na celu:
-Zapoznanie uczniów z typami zadań maturalnych
-Zapoznanie uczniów z techniką rozwiązywania zadań maturalnych
-Ćwiczenia w rozwiązywaniu zadań maturalnych zgodnych ze standardami wymagań
-Praca z arkuszami egzaminacyjnymi

Informacja o "dodatkowych zajęciach dla maturzystów" została wywieszona w gablocie szkolnej na parterze.