12 listopada - dzień wolny

09.11.2018, 07:27

Na mocy przyjętej przez Sejm ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.